Motionsverkstad/motionsskrivarkvällar

Vi vill stimulera det politiska samtalet i ­föreningarna och särskilt framtona att medlemmarnas främsta verktyg att påverka politiken är genom att skriva motioner till partiets olika ­organisationsled.

Därför genomför vi tre kvällsträffar där du som medlem kan ta med dina ­idéer och tankar kring behov av förändringar och få hjälp att formulera dessa i motioner. ­Träffarna genomförs klockan 18:00-20:30 på AK. Datum för träffarna är 12 ­september, 18 september och 24 september.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Trädgårdsgatan 1, Örebro