Nyheter

 • Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och Örebro universitet ingår samarbete

  Under våren 2024 har Örebro universitet rättat en professur i socialt arbete. Tjänsten har tilldelats en person med bred kompetens inom nämndens verksamhetsområden, vilka är utbildning, arbetsmarknad och försörjning.
 • Ett Europa som står för sammanhållning och inte splittring

  Europaparlamentsvalet är ett av de mest betydelsefulla valen för vår gemensamma framtid i Europa. Valdeltagandet visar att många har gått till valurnorna för att göra något stort och framför allt göra sina röster hörda. För oss socialdemokrater är detta val särskilt viktigt, eftersom det påverkar så många aspekter av våra liv och det samhälle som vi vill bygga.
 • OpenArt får 800 000 kronor i en engångssatsning

  15 juni är det äntligen dags för OpenArt igen, den återkommande konstutställningen som sker utomhus och berikar vårt Örebro. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en tillfällig satsning på 800 000 kronor 2024 på OpenArt. Bidraget är till för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att besökarna även 2024 ska kunna uppleva en konstutställning med hög kvalitet och skapa inspiration, nya tankar och samtal som främjar demokratin.
 • Tillsammans skapar vi Kulturnatten

  Kulturnatten är en årligen återkommande kväll då staden fylls med kultur och upplevelser, prova-på verksamhet och workshopar. En gemensam manifestation för all den kultur som sker dagligen i Örebro! Örebro kommun har ett övergripande ansvar för Kulturnatten och tillsammans med alla deltagande aktörer fyller vi staden med kulturupplevelser den 25 oktober.
 • Två nya reservat bildas för att säkra grönområden och förvalta ett unikt arv

  Kommunfullmäktige har beslutat att två nya natur- och kulturreservat ska bildas i Örebro kommun. Det är naturreservatet Löreskogen utanför Glanshammar och kulturreservatet Kilsbergstorpet Hyttebacken.
 • Örnsroparken – en fantasifylld lekpark för alla åldrar

  Den 29 maj invigdes Örnsroparken. Det är en stadsdelsnära park som rymmer allt från utegym för seniorer till rutschkanor för de yngre.
 • Anton Johansson tar tillfälligt över som ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden

  Kultur och fritidsnämnden får temporärt en ny ordförande. Bakgrunden är att nuvarande ordförande Madelene Spinord Semenets går på föräldraledighet. Enligt regelverket får en politiker inte vara föräldraledig och samtidigt ha kvar sitt uppdrag.