Gå till innehåll

Örebro kommuns budget för 2024

Gemensamt ansvar för framtidens Örebro - Kommunledningen i Örebros övergripande strategier
och budget för 2024 med plan för 2025-2027

Budget Örebro kommun 2024