NYHET

Örebro kommun arbetar för byggnation av fler småhus

Bild på Ullis Sandberg som står med sin cykel. På bilden står det fler (S)måhus i Örebro. I botten ligger Socialdemokraternas logga.

Örebro fortsätter att växa och fler vill bo, leva och verka i hela vår kommun. De senaste åren har det beviljats bygglov för 5 500 bostäder varav 4 700 är flerbostadshus, 500 friliggande enbostadshus och 300 småhus.

– Under den här mandatperioden har det möjliggjorts för fler småhus och friliggande villor än under många tidigare år sammanlagt. Under många år har Örebro ökat snabbt i befolkningstillväxt och tillsammans med näringslivet klarat av att bygga bostäder i den takten som krävts. Flerbostadshus är avgörande för att klara bostadsförsörjning och utveckling av Örebro även i framtiden, men vi behöver hela tiden arbeta med boende- och livsmiljöer som skapar förutsättningar för människor att leva ett gott liv i livets olika faser och skapa förutsättningar för utveckling i hela vår kommun. Det är så glädjande att se att arbetet med att få fram fler småhus har gett resultat, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Örebro kommun är återigen Sveriges sjunde största kommun och vi ser trender i flyttmönster från 2020 där en del människor väljer att flytta från stad till mindre tätorter eller på landsbygd för att äga sitt eget boende. Trenderna idag visar att allt fler letar både efter bostäder och mark att bygga på utanför stan. Det är en glädjande trend och ett kvitto på att Örebro kommun är en attraktiv plats att bo på. Eftersom fler människor väljer att bosätta sig i våra mindre tätorter och på landsbygden är det viktigt att vi fortsätter arbeta med att ge förutsättningar till byggnation av småhus i hela Örebro kommun.

De senaste åren har intresset för den kommunala tomtkön ökat till cirka 1 800 hushåll och när erbjudande ges om att få köpa finns ett stort intresse för markköp. För en tomt i Örebros ytterområden är kötiden cirka 1 år medan kötiden i centrala Örebro är över 3 år. Att intresset för villatomter ökar gör att fler kommunala tomter är sålda och arbetet för att få till fler tomter ökar även i framtiden.

Statistik visar att 7 av 10 svenskar skulle vilja bo i ett eget småhus och bland dem som har barn är andelen ännu större. Kommunen arbetar för att möta den efterfrågan på småhus som finns idag.

Antal sålda tomter och prognos framåt

2018 19 2019 15 2020 23 2021 25 2022 97 2023 11 2024 110 2025 112