Gå till innehåll

Nyheter

 • Samhället måste ta kontrollen över gängbrottsligheten

  Gängvåldet skakar Sverige i grunden och dess hänsynslöshet drabbar människor i hela landet. Oskyldiga liv släcks i en våldsspiral som samhället tappat kontrollen över. Hundratals svenskar lever i omedelbar fara, andra oroar sig för nära och kära eller är förtvivlade över vart Sverige är på väg. Politiker från alla partier har ett ansvar att lägga enkla lösningar och billiga poänger bakom sig. Att ensidigt fokusera på ett perspektiv – oavsett om det är knark, invandring eller ekonomiska klyftor - kommer aldrig att lösa problemen.
 • Efterlängtat klartecken för Örebros nya, energismarta stadsdel Tamarinden

  Energimarknadsinspektionen har meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession. Beskedet är ett stort steg i utvecklingen av Örebros nya stadsdel, eftersom det ger klartecken för delning av energi inom och mellan fastigheter – något som också förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige.  
 • Planer för framtiden - ny översiktsplan för Örebro kommun

  Nu påbörjas arbetet med en ny översiktsplan som ska vägleda och styra mot en hållbar utveckling av kommunen. Den nya planen beräknas vara klar att antas under 2026.  
 • Nu stärker vi upp HBTQI+ kompetensen inom äldreomsorgen!

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Genom att öka personalens kunskaper inom HBTQI skapar vi förutsättningar för att ge en trygg och jämställd äldreomsorg för våra äldre.  
 • Viktigt steg för Örebros utveckling

  Utbyggnaden av Törsjöterminalen som initierades redan 2016 är ett stort och viktigt infrastrukturprojekt för såväl kommunen, regionen som för Sverige.

  Förvaltningen har nu presenterat ett förslag till detaljplan för området vilket tar oss vidare i planprocessen och möjliggör omlokalisering av företag från centrum till Törsjö.

  Detaljplanen ska behandlas av bygg- och miljönämnden den 14 februari för att därefter tas vidare till kommunstyrelsen innan den slutgiltigt antas av kommunfullmäktige.

 • Generationsboendet i Almby kyrkpark vinner årets Byggnadspris

  Idag stod det klart att generationsboendet i Almby kyrkpark blir 2023 års vinnare av Byggnadspriset. Priset delades ut av Bygg- och miljönämnden på plats vid boendet i kyrkparken.
 • Ung & Punk vinner Kulturpriset 2023

  Ung & Punk kammar hem årets Kulturpris i kategorin Årets nykomling. De unga arrangörerna har på kort tid vitaliserat punkscenen och arrangörsledet i Örebro kommun som inga andra. Juryn vill med priset uppmuntra de unga arrangörerna att fortsätta utveckla och möjliggöra för både band och publik att mötas på och framför scenen och befästa Örebro som en musik- och livestad.
 • 370 000 till Fritidsbanken i Odensbacken

  Fritidensbanken i Odensbacken blir kvar ytterligare ett år. Under hösten 2023 meddelade föreningen ”Omställning Östernärke” att de hade svårt att fortsätta driva Fritidsbanken. Det såg ut som att Fritidsbanken i Odensbacken behövde läggas ner. Därför har ett ordförandebeslut tagits om att ge ett bidrag på 370 000 kronor. Pengarna ska gå till drift och hyra för att föreningen ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet under 2024.
 • Vi ska snabba på klimatomställningen

  23 kommuner och sex nationella myndigheter signerade klimatkontraktet tillsammans med Viable Cities, den 8 december. John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, signerade klimatkontraktet för Örebro kommun. Klimatkontraktet innebär att samtliga parter åtar sig att bidra till att öka takten i klimatomställningen.
 • Politiska satsningar inom grundskolan

  Grundskolenämnden använder pengar från planeringreserven för att stärka upp Fritidsbanken i Markbacken, påskynda Utbildning i hot och våld med inslag av PDV (pågående dödligt våld) för kommunens alla skolor samt möjliggöra att förstelärare kan delta på Matematik Biennalen 2024.
 • Örebro blir nytt hem för en tystad konstnär

  Örebro kommuns tredje fristadskonstnär har anlänt till Örebro. Sanaz Hakimi från Afghanistan är den första kvinnliga konstnären att få fristad i Örebro kommun. I sitt konstnärskap fokuserar Sanaz på bland annat Hazarernas kultur och situationen för kvinnor i Afghanistan generellt.
 • Nu är takmålningarna i Strömsborg restaurerade

  Renoveringen av Strömsborg i Karlslund påbörjades under hösten 2021. Byggnaden har fått en ny grundläggning och utsidan har renoverats. Nu har ytterligare ett steg tagits i arbetet, när takmålningarna i byggnaden har konserverats och restaurerats.
 • Örebro klättrar i hemtjänstrankingen

  Idag släpptes Hemtjänstindex för 2023. Örebro visar en rejäl avancering från föregående år. I årets mätning placerar sig Örebro på plats 48. 2022 befann sig Örebro på plats 98. Det är en klättring i tabellen med 45 platser.
 • Kommunledningen föreslår lättnader för byggaktörer under 2024

  På grund av det rådande konjunkturläget är det flera byggaktörer som har svårt att byggstarta sina projekt. För att underlätta för byggaktörerna så föreslås ett antal åtgärder för markanvisningar under 2024.
 • Krafttag mot välfärdsbrottsligheten

  Kommunledningen tar krafttag mot välfärdsbrottsligheten inom Örebro kommuns verksamheter. Trygghetsutskottet har fattat beslut om att tillsätta en samordnare som med hjälp av förvaltningarna och bolagen ska arbeta för att stävja fusk med skattemedel.  
 • 240 000 kronor till motorintresserad ungdom

  Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 240 000 kronor i utvecklingsbidrag på landsbygden i syfte att starta upp, utveckla och driva en mötesplats för motorintresserad ungdom i åldern 15 – 25 i Odensbacken. Pengarna som Kultur- och fritidsnämnden beviljar förväntas täcke de fasta kostnaderna för uppstart och verksamhet under 6 månader. Tanken med mötesplats är att ungdomarna ska få möjlighet till att mötas kring ett gemensamt intresse, tillsammans med trygga vuxna.
 • Stärk gränskontrollen och bryt våldsspiralen

  Tullverket är en central aktör när det kommer till att skydda Sveriges gränser och säkerställa att farliga varor som narkotika och vapen inte når våra gator. Tyvärr har Sverige, en gång känt för sitt effektiva tullsystem, nu blivit mer känt för att ha en av de svagaste gränskontrollerna i EU, enligt en rapport som utfördes för ett antal år sedan.
 • Anpassning av skollokaler efter minskat elevantal

  Liksom många andra kommuner i Sverige minskar antalet barn i förskole- och skolålder i Örebro kommun de kommande åren, enligt prognoser. Det skapar ett ändrat behov inom de kommunala grundskolorna. Kommunledningen i Örebro gav därför i uppdrag till förvaltningen för förskola och skola att göra en övergripande översyn och föreslå eventuella åtgärder. Resultatet visar en överkapacitet av lokaler i skolan i relation till det minskande elevantalet.
 • Gratis mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erbjuder kostnadsfria mensskydd som en permanent lösning på Örebro kommuns gymnasieskolor från årsskiftet.
 • Nu är Karlslunds nya stallbyggnad invigd

  Under fredagen den 10 november invigdes den nya stallbyggnaden i Karlslund. Den nya byggnaden är en del av hela Karlslundsområdets utveckling och ska bland annat bidra till en jämställd resursfördelning inom idrotten och ge fler barn och unga möjlighet till en attraktiv fritid.
 • Regeringens folkbildning räcker inte till för alla

  Än en gång bekänner Sveriges regering färg med det senaste beslutet om att strypa anslagen till studieförbunden. Som en första insats minskar anslaget med 250 miljoner under 2024, i nästa steg med 350 miljoner och ett sista steg med 500 miljoner kronor. Stanna upp och fundera över hur mycket folkbildningen skulle kunna göra för 1 100 miljoner kronor. Det är en hiskelig siffra som studieförbunden inte får ta del av.
 • Ny beslysning i Öknaspåret och Hovstaspåret

  Öknaspåret i Vivalla-Lundby och Hovstaspåret har fått nya, moderna markburna anläggningar med LED-belysning. Upprustningen är en del i arbetet med att byta ut belysningen i kommunens alla motionsspår.
 • 600 000 kronor extra till Fritte

  Den teckenspråkiga fritidsgården Fritte, som drivs av föreningen Kulturhuset Scenit via avtal med Kultur- och fritidsnämnden, har signalerat om att de har stora behov. Fritte har blivit alltmer populär mötesplats för teckenspråkiga ungdomar och de har sett en tillströmning av besökare. Det har i sin tur krävt mer personal för att få stabilitet i sin verksamhet.
 • 250 nya jobb i stadskärnan

  Under 2022 ökade den totala omsättningen i Örebros stadskärna med 17 procent. Det är 6 procent mer än i jämförbara större stadskärnor. Bäst gick det för hotellnäringen som ökade sin omsättning med hela 50 procent. Det visar rapporten Cityindex som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.
 • Örebro kommun behåller och utvidgar Ren arena

  Örebro kommun har under våren utvärderat konsekvenserna av beslutet om Ren arena i Idrottshuset. Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att fortsätta med Ren arena och även utvidga det till att gälla fler arenor.
 • Vi satsar på dem som har det som allra svårast

  Du har säkert känt av de tuffa ekonomiska tiderna. Märkt att det är mindre kvar i plånboken när hyra, mat och alla räkningar är betalda. Det här påverkar givetvis din vardag på olika sätt. Det är ett tufft läge med inflation, ökade räntor och dyrare mat. Inflationen äter upp eventuella intäkter och ökar kostnaderna. Det här gäller både för dig som privatperson, och även för det offentliga.
 • 3 miljoner kronor till utveckling av insatser för utrikesfödda med svaga språkkunskaper

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utvecklar nya arbetssätt för de elever som har svårast att tillgodogöra sig SFI-studier (svenska för invandrare), varav en stor del är kvinnor. Istället ska andra insatser erbjudas för att nå målet som är egen försörjning. I dagsläget har vi stor volym med elever inom vår SFI-verksamhet jämfört med jämförbara kommuner. Det här är elever som i hög utsträckning har svaga språkkunskaper.
 • Mariebergsområdet utvecklas

  I början av november startar Örebro kommun ett arbete med att utveckla Mariebergsområdet och bereda plats för fler verksamheter i den norra delen av området. Trafikverket börjar med arbetet att bygga en ny trafikplats på E20 under nästa vår.
 • Ökat stöd till elever som saknar behörighet

  I årets verksamhetsplan och budget skjuter vi till tre miljoner kronor för att stärka arbetet för ökade stödinsatser till de elever som saknar behörighet till våra nationella gymnasieprogram. Vidare kommer nämnden revidera huvudmannens plan för utbildning utifrån lokala behov samt ta fram en ändamålsenlig modell för uppföljning av elevernas resultat.
 • Avdrag som förstärker klyftorna

  Regeringen har lagt fram ett förslag om att höja ROT- och RUT-avdragen från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor från den 1 juli 2024. Enligt SVT har finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) nyligen presenterat detta förslag.
 • Östra Almby och Vintrosa Folket Hus förening får bidrag

  Kultur- och fritidsnämnden beviljar 400 000 kronor Östra Almby Fritidsklubb och 100 000 kronor till Vintrosa Folkets Hus förening.
 • Musik - och julsatsning för personer med funktionsnedsättning

  I år kommer Funktionsstödsnämnden ta 150 000 kronor för att göra två satsningar. 100 000 kronor går till att arrangera en julmiddag eller liknande jularrangemang och 50 000 kronor tilldelas Funkismello.
 • Kampen för rättigheter och förbättringar måste fortsätta

  Fackförbundens maktposition på den svenska arbetsmarknaden har länge varit en grundpelare för arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. Deras styrka ligger i den kollektiva förhandlingskraft som medlemmarna i ett fackförbund utgör, att tillsammans påverka arbetsvillkor, löner och andra förmåner. Men på senare tid har det observerats en nedgång i medlemskap, särskilt bland unga arbetstagare. Detta trendskifte har väckt oro kring fackförbundens framtid och påverkan på den svenska arbetsmarknaden.
 • Ny skolbusslinje mellan Vintrosa – Adolfsbergsskolan

  Grundskolenämnden förstärker skolskjuts genom att införa skolbuss för elever mellan Vintrosa och Adolfsbergsskolan. Grunden till beslutet ligger i att antalet elever som är i behov av skolskjuts denna sträcka har ökat från och med läsår 23/24. Det finns nu ett tillräckligt stort underlag för att sätta in skolbuss.
 • S i Örebro söker politisk sekreterare

  Socialdemokraterna i Örebro söker nu en politisk sekreterare som vill bli en viktig kugge i det socialdemokratiska lag som arbetar för att stärka partiets ställning i Örebro ytterligare.
 • Socialdemokraterna i Örebro söker ombudsman

  Vill du vara med och stärka socialdemokratin för framtiden? Tycker du att det är roligt med ett omväxlande arbete med fokus på att utveckla människor, politik och organisation? Då är du välkommen att söka jobb som ombudsman i Örebro Arbetarekommun!
 • Medborgardialog och fotoutställning på Olof Palmes torg

  Kom och tyck till om framtida förändringar och ombyggnationer på Olof Palmes torg. Det finns även en fotoutställning som visar torgets historia.
 • Nu tar vi nästa steg i det förebyggande arbetet mot narkotika

  Det förebyggande arbetet mot narkotika stärks med fyra nyanställningar samt en struktur för samverkan mellan flera instanser. Med nya resurser kan personalen arbeta mer förebyggande och fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede innan de hamnar i ett missbruk och kriminalitet.
 • Stort hinder i ett rättssystem

  Kriminalvården spelar en avgörande roll i att upprätthålla säkerhet, trygg och förvaring i vårt samhälle. Dessvärre står vi inför en växande utmaning som hotar dess effektivitet och syfte – platsbrist inom kriminalvården.
 • Nästa steg i utvecklingen av Aspholmen

  Aspholmen ska omvandlas för att bli en mer levande, attraktiv och tillgänglig stadsdel för fler örebroare. Här planeras för verksamheter, handel, bostäder, grönområden och skola. Ett första steg i utvecklingen är att tillgängliggöra Aspholmen mer, med cirkulationsplatser och ett grönstråk med nya promenadslingor.
 • Vi står upp för allas lika värde

  Vi lever i en tid när auktoritära makter växer och graden av demokrati i världen sjunker. Detta slår hårt mot mänskliga rättigheter och vi ser hur allt fler länder i vår närhet går bakåt när det kommer till hbtq+rättigheter. Hbtq+personer skammas offentligt på sociala medier av politiker med stora plattformar och jakten på hbtq+personers rättigheter har aldrig varit så stor som nu. Vi socialdemokrater vägrar att ställa oss tysta och se på när föraktet försöker vinna mark och ta makten.   
 • Ett hållbart och växande Örebro

  För att skapa ett hållbart och växande Örebro är samhällsplanering och byggande av avgörande betydelse. Vi anser att det är viktigt att prioritera långsiktiga och hållbara lösningar som tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter. Genom att skapa en balans mellan tillväxt och bevarande av natur- och kulturmiljöer kan vi säkerställa att Örebro fortsätter att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.
 • En trygg start i Örebros skolor

  Skolstarten närmar sig och vi hoppas att alla barn och unga haft ett bra sommarlov. Vi hoppas även att all personal inom skolan kunnat njuta av en fin sommar och är redo för att starta igång höstterminen.
 • Vi bör fråga oss varför otryggheten uppstår

  Lea Strandberg (Mp) och Stina Ståhl (Mp) skriver att stadsplaneringen måste ha ett starkare genusperspektiv. Det framstår som att Örebro är en otrygg plats för kvinnor och att den tidigare översiktsplanen inte tar hänsyn till genusperspektiv.
 • En händelserik sommar för alla med en funktionsnedsättning

  Precis som Lov Örebro återkommer under loven med kostnadsfria aktiviteter för barn och unga, erbjuder kommunen Funkissommar. Det är ett samarbete mellan kommunen och våra samarbetspartners där det ordnas kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter för alla med funktionsnedsättning. Funkissommar bidrar till en händelserik och minnesvärd sommar för alla som deltar. Det breda utbudet av aktiviteter ger möjlighet för var och en att hitta något som tilltalar dem och samtidigt erbjuder en plattform för gemenskap och nya bekantskaper.