Gå till innehåll

Nyheter

 • Kampen för rättigheter och förbättringar måste fortsätta

  Fackförbundens maktposition på den svenska arbetsmarknaden har länge varit en grundpelare för arbetstagarnas rättigheter och välbefinnande. Deras styrka ligger i den kollektiva förhandlingskraft som medlemmarna i ett fackförbund utgör, att tillsammans påverka arbetsvillkor, löner och andra förmåner. Men på senare tid har det observerats en nedgång i medlemskap, särskilt bland unga arbetstagare. Detta trendskifte har väckt oro kring fackförbundens framtid och påverkan på den svenska arbetsmarknaden.
 • Ny skolbusslinje mellan Vintrosa – Adolfsbergsskolan

  Grundskolenämnden förstärker skolskjuts genom att införa skolbuss för elever mellan Vintrosa och Adolfsbergsskolan. Grunden till beslutet ligger i att antalet elever som är i behov av skolskjuts denna sträcka har ökat från och med läsår 23/24. Det finns nu ett tillräckligt stort underlag för att sätta in skolbuss.
 • S i Örebro söker politisk sekreterare

  Socialdemokraterna i Örebro söker nu en politisk sekreterare som vill bli en viktig kugge i det socialdemokratiska lag som arbetar för att stärka partiets ställning i Örebro ytterligare.
 • Socialdemokraterna i Örebro söker ombudsman

  Vill du vara med och stärka socialdemokratin för framtiden? Tycker du att det är roligt med ett omväxlande arbete med fokus på att utveckla människor, politik och organisation? Då är du välkommen att söka jobb som ombudsman i Örebro Arbetarekommun!
 • Medborgardialog och fotoutställning på Olof Palmes torg

  Kom och tyck till om framtida förändringar och ombyggnationer på Olof Palmes torg. Det finns även en fotoutställning som visar torgets historia.
 • Nu tar vi nästa steg i det förebyggande arbetet mot narkotika

  Det förebyggande arbetet mot narkotika stärks med fyra nyanställningar samt en struktur för samverkan mellan flera instanser. Med nya resurser kan personalen arbeta mer förebyggande och fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede innan de hamnar i ett missbruk och kriminalitet.
 • Stort hinder i ett rättssystem

  Kriminalvården spelar en avgörande roll i att upprätthålla säkerhet, trygg och förvaring i vårt samhälle. Dessvärre står vi inför en växande utmaning som hotar dess effektivitet och syfte – platsbrist inom kriminalvården.
 • Nästa steg i utvecklingen av Aspholmen

  Aspholmen ska omvandlas för att bli en mer levande, attraktiv och tillgänglig stadsdel för fler örebroare. Här planeras för verksamheter, handel, bostäder, grönområden och skola. Ett första steg i utvecklingen är att tillgängliggöra Aspholmen mer, med cirkulationsplatser och ett grönstråk med nya promenadslingor.
 • Vi står upp för allas lika värde

  Vi lever i en tid när auktoritära makter växer och graden av demokrati i världen sjunker. Detta slår hårt mot mänskliga rättigheter och vi ser hur allt fler länder i vår närhet går bakåt när det kommer till hbtq+rättigheter. Hbtq+personer skammas offentligt på sociala medier av politiker med stora plattformar och jakten på hbtq+personers rättigheter har aldrig varit så stor som nu. Vi socialdemokrater vägrar att ställa oss tysta och se på när föraktet försöker vinna mark och ta makten.   
 • Ett hållbart och växande Örebro

  För att skapa ett hållbart och växande Örebro är samhällsplanering och byggande av avgörande betydelse. Vi anser att det är viktigt att prioritera långsiktiga och hållbara lösningar som tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter. Genom att skapa en balans mellan tillväxt och bevarande av natur- och kulturmiljöer kan vi säkerställa att Örebro fortsätter att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.
 • En trygg start i Örebros skolor

  Skolstarten närmar sig och vi hoppas att alla barn och unga haft ett bra sommarlov. Vi hoppas även att all personal inom skolan kunnat njuta av en fin sommar och är redo för att starta igång höstterminen.
 • Vi bör fråga oss varför otryggheten uppstår

  Lea Strandberg (Mp) och Stina Ståhl (Mp) skriver att stadsplaneringen måste ha ett starkare genusperspektiv. Det framstår som att Örebro är en otrygg plats för kvinnor och att den tidigare översiktsplanen inte tar hänsyn till genusperspektiv.
 • En händelserik sommar för alla med en funktionsnedsättning

  Precis som Lov Örebro återkommer under loven med kostnadsfria aktiviteter för barn och unga, erbjuder kommunen Funkissommar. Det är ett samarbete mellan kommunen och våra samarbetspartners där det ordnas kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter för alla med funktionsnedsättning. Funkissommar bidrar till en händelserik och minnesvärd sommar för alla som deltar. Det breda utbudet av aktiviteter ger möjlighet för var och en att hitta något som tilltalar dem och samtidigt erbjuder en plattform för gemenskap och nya bekantskaper.
 • Vi tar ansvar för att minska utanförskapet

  Den här kommunledningen tar arbetsmarknads-, försörjnings- och utbildningsfrågorna på stort allvar. Det är genom utbildning som vi kan få fler i arbete och lösa de demokratiska utmaningarna. Genom effektiva arbetsmarknadsinsatser minskar vi arbetslösheten i kommunen. Vårt mål är att ge ungdomar bättre förutsättningar i skolan, möta arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och minska utanförskapet i Örebro. Vi genomför en rad insatser som möjliggör detta redan i år.
 • Vi tar ansvar för Örebros framtid

  Ett halvår har nu passerat sedan vi i Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ingick ett samarbete för att styra Örebro kommun. Vi gick in i detta samarbete med fokus på ansvar och trygghet i en tid av oro. Vårt gemensamma mål är att Örebro ska vara starkt och motståndskraftigt även i svåra tider.
 • Byggaktör tilldelas mark i Tamarinden

  Under våren har Örebro kommun sökt en byggaktör som vill bygga bostäder på två tomter i Tamarinden. Markanvisningen är nu klar och det är Peab Bostad som tilldelas marken.
 • Allt fler elever får gymnasiebehörighet

  Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i de kommunala högstadieskolorna är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.
 • Örebro växer - ett nytt bostadsområde bereds

  En ny detaljplan för Bettorpsområdet har antagits. Därmed möjliggörs utvecklingen av ett nytt bostadsområde med bland annat 450 bostäder, grundskola och förskola i den nordöstra delen av Örebro.
 • Prisats för jämställdhetsarbetet

  Nu är det dags för TNT, Teknik–Naturvetenskap–Tjejer, igen. För fjortonde året i rad står den kommunala teknik- och entreprenörskapsskolan Komtek, tillsammans med Tullängsgymnasiet och Teknikcollege, värd för tre teknikdagar som riktar sig till hundra unga tjejer och ickebinära i årskurs 7 och 8. I samband med teknikdagarna uppmärksammas även Komteks 20-årsjubileum.
 • Vattenlek i Stadsparken

  Under sommaren kommer Stadsparken att få ett nytt inslag, en ”spraypark”. Den nya vattenlekplatsen kommer att ligga där plaskdammen finns idag. Sprayparken blir en lekmötesplats för barn och unga som vill svalka sig när de varma dagarna infinner sig.
 • Vi tar ansvar i en tuff tid

  Örebro kommun fortsätter att växa och utvecklas. Nya människor vill flytta hit, företag vill växa och etablera sig här och kvaliteten i vår välfärd är fortsatt hög. Samtidigt har den här kommunledningen bildats för att hantera de utmaningar och svåra tider som vi står inför och med den här budgeten tar vi nya steg på den vägen.
 • Vi tilldelar en av de största markanvisningarna i Örebro

  Under måndagens kommunfullmäktige den 12 juni beslutades det att Örebro kommun tilldelar en markanvisning på cirka 30 hektar till Epiroc. Det är för att de ska kunna etablera ett test- och kompetenscenter i Örebro.
 • Nu är örebroarna välkomna att fiska i Svartån

  Den 13 juni släpper kommunen, tillsammans med Sportfiskarna i Örebro, i 200 kilo regnbåge vid laxtrappan i centrum. Välkomna ner och se när vi släpper ut fisken klockan 12 tisdagen den 13 juni.
 • Funkissommar är tillbaka

  I onsdags startade Funkissommar med Allsång i Stadsparken. Atmosfären var lika strålande som vädret. Bänkarna var fyllda och publikhavet sträckte ut sig över gräsmattan. Under träden stod några som letat sig bort från solen strålar. I tonerna till Sommartider bröt publiken ut ett samstämt jubel och många spontandansade.
 • Oppositionens enade front om Ölmbrogården faller platt

  I en debattartikel, NA 21 maj, väljer oppositionsföreträdarna från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet att motsätta sig beslutet att flytta Ölmbrogårdens vård- och omsorgsverksamhet till nya lokaler på Väster.
 • Unikt kräftfiske återvänder

  Vi kan glädjande meddela att traditionen med kräftfiske fortsätter även i år! Den 18 augusti bjuder Örebro kommun tillsammans med Örebro Sportfiskare in till kräftfiske i Svartån. De som vill fiska ska anmäla sitt intresse senast 31 maj.
 • Gemensamt ansvar för framtidens Örebro

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tar ett gemensamt ansvar för framtidens Örebro i budgeten för 2024.
 • Möt våren på Björkön
  – båtturerna på Hjälmaren är igång

  Årets första båtturer med möjlighet att besöka Björkön, Vinön och Katrinelunds vackra naturmiljöer har startat. Under maj till september avgår turerna som är en del i att öka tillgängligheten på Hjälmaren.
 • Hjälmaren utreds för biosfärområde

  Örebro kommun tar ytterligare ett steg i utvecklingen av Hjälmaren genom att utreda möjligheterna till att bli Sveriges nästa biosfärområde.
 • Första maj 2023 - John Johanssons tal

   “Uppgivenhet är vår främsta fiende”, sa Anna Lindh.Vi socialdemokrater är långt ifrån uppgivna. När högern försöker stoppa oss sätter vi bara in en hundralapp ytterligare till kampfonden, vi som kan. Vi knackar en dörr till. Vi samlas för ytterligare ett möte, pratar en gång till med kollegorna på arbetsplatsen om våra idéer och förslag. Vi fortsätter att samlas på Första maj trots regn och rusk.
 • Vi ska ha en stark välfärd som vi kan stå för – idag men även kommande år när utmaningarna växer

  Andelen unga och äldre växer medan andelen personer i arbetsför ålder minskar. Färre ska försörja fler när behoven av välfärdstjänster ökar. Fler kommer att behöva anställas och fler måste vilja utbilda sig inom välfärdsyrkena.Att vara politiker i en kommun idag handlar om att fördela resurserna klokt och våga ta de beslut som är nödvändiga för att säkra välfärdens kvalitet framgent. Jag heter Jessica Ekerbring och är tidigare skolpolitiker men har nu tagit över rollen som kommunalråd med ansvar för det sociala välfärdsområdet i Örebro kommun.
 • Kom och gå med oss på 1 maj!

  Rättvisa, respekt och gemenskap har byggt vårt land genom generationer, men samhällsgemenskapen i Sverige håller på att falla sönder. Sverige behöver helt enkelt bli lite mer som Sverige igen. Vi behöver bygga en ny, stark samhällsgemenskap tillsammans med en ny riktning för Sverige. För en framtid som vi tillsammans kan se fram emot. På första maj samlas därför den samlade arbetarrörelsen runtom i hela landet under parollen ”För hela Sverige”. Var med du också!
 • Nu blir det vattenlek i Stadsparken!

  Badplatser och platser för vattenlek tillhör Örebros mest populära mötesplatser. Vattenlek är mycket uppskattat, speciellt under varma sommardagar och uppmuntrar till fantasilekar och rörelseglädje. Nu tar Teknik- och servicenämnden beslut om vattenlek i Stadsparken och samordnar detta med ombyggnationen av lekplatsen.
 • Carina Oskarsson ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun

  Carina Oskarsson valdes lördagen den 18 mars till ny ordförande för Örebro Arbetarkommun vid dagens årsmöte för Socialdemokraterna i Örebro.
 • Vi tar gemensamt ansvar för framtidens Örebro

  Örebro är en fantastisk kommun att bo, leva och verka i. Här vill företag etablera sig och växa. Här finns ett pulserande stadsliv, levande landsbygd och en handel som återhämtar sig snabbare än i övriga Sverige efter pandemin. Nöjeslivet blomstrar och mässor och stora konferenser förläggs här.
 • Socialdemokraterna i Örebro nominerar Jessica Ekerbring och Kemal Hoso till kommunalråd

  Under torsdagens representantskapsmöte nominerade Socialdemokraterna i Örebro Jessica Ekerbring och Kemal Hoso till kommunalråd för den kommande mandatperioden. Även nomineringar till Kommunstyrelsen fastställdes under sammanträdet.
 • GVI

  Igår, tisdag 18 oktober, hölls ett möte där personer i riskgrupp för att driva våld och kriminalitet var inbjudna för att erbjudas en väg ut ur kriminaliteten. Det tydliga budskapet till de inbjudna var ”Vi vill inte att du dör, och vi vill inte att du dödar”.
 • Socialdemokraterna i Örebro nominerar John Johansson till kommunstyrelsens ordförande

  John Johansson fortsätter som kommunstyrelsens ordförande. Under måndagens representantskapsmöte nominerade Socialdemokraterna i Örebro John Johansson till ordförande för Kommunstyrelsen kommande mandatperiod. Detta efter ett enhälligt beslut.
 • Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet bildar ny kommunledning

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet presenterar idag en gemensam politisk plattform för mandatperioden 2022 – 2026. Överenskommelsen mellan partierna bygger på en gemensam syn på ekonomisk verklighet med stigande inflation, begynnande lågkonjunktur och oro i vår omvärld som förtydligar behovet av ekonomisk återhållsamhet och följsamhet i de finansiella målen.
 • Karlslunds stall blir verklighet

  Idag onsdag den 31 augusti tas det första spadtaget på Karlslunds nya stall. Förutom att det byggs ett nytt stall kommer även den befintliga ridanläggningen att få en del förbättringar. De nya förbättringarna kommer att beröra att både hästar, ridskoleelever och personal får en bra arbetsmiljö.
 • Alla äldre har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt

  Socialdemokraterna vill stoppa fusket i välfärden. Kontrollen av de privata utförarna i välfärden ska utökas och aktörer som missköter sig ska snabbt kunna stängas av från avtalet med kommunen. Samtidigt vill vi stärka den kommunala hemvården. Moderaterna vill privatisera den kommunala hemvården som är både populär och håller hög kvalitet, det säger vi bestämt nej till.
 • Fokus på trygghet och välfärd i vårt valmanifest

  Manifestet innehåller satsningar på trygghet, välfärd och klimat.
 • Vi vill satsa på en rättvis klimatomställning för vanligt folk

  Socialdemokraterna nationellt har idag presenterat ett paket för en rättvis klimatomställning för vanligt folk. Vi här i Örebro är glada för flera av nyheterna då de är sådant vi vill satsa på här i Örebro. Några av punkterna som presenterades var förbättrad laddinfrastruktur och energieffektivisering för flerbostadshus.
 • Fortsatt bra resultat för eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor

  Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger kvar på samma goda nivåer som tidigare år. Måluppfyllelsen är högre än rikssnittet på både de högskoleförberedande och yrkesförberedande programmen.
 • Fortsatt finansiering av Dans för hälsa!

  Innan sommaren skulle projektet Dans för hälsa (DFH) avslutas. Frågan om DFH har hela tiden varit levande och diskuterats i olika forum. Dessa diskussioner har aldrig handlat om verksamhetens vara eller icke vara, utan snarare om var verksamheten ska placeras rent organisatoriskt och vem som ska ansvara för den.