John Johansson

John Johansson, 41 år, Kommunstyrelsens ordförande

John Johansson

Tio år efter Olof Palme blev skjuten bestämde jag mig för att kämpa för ett bättre samhälle. Jag var femton år och uppväxt i en arbetarfamilj i Köping. Tack vare en Socialdemokrati som kämpat för jämlika förutsättningar fick jag chansen att bli den första i min släkt som studerade på universitet.

Studierna i statskunskap tog mig till Örebro där jag förutom att rota mig i de västra stadsdelarna fann kärleken och fick en dotter och son. Nu kämpar jag för deras och alla andra Örebroares framtid. Alla Örebroare ska känna sig trygga i hela vår kommun.

När jag fick förtroendet att bli kommunalråd efter valet 2018 tog jag över ansvaret som ordförande för området Social välfärd där Centerpartiet tidigare suttit vid rodret. Det föll sig naturligt eftersom jag redan i Köping sommarjobbade inom både äldrevård och hemvård. I Örebro har jag arbetat både på vårdboendet Skepplandsgården och inom hemvården område Väster. Jag vet därför att den största tillgången vi har är vår personal. Därför gör jag regelbundet både studiebesök och försöker jobba ett arbetspass då och då inom olika verksamheter. De samtal jag får från både brukare och personal är ovärderlig i mitt arbete och i förhandlingen med våra samarbetspartier.

Under min första tid som kommunalråd har vi arbetat om valfrihetsmodellen för hemtjänst med en ökad kontroll och högra krav. Alla ska ha rätt att välja men det får aldrig bli på bekostnad av villkoren för de som arbetar inom verksamheterna eller brukarna som behöver stödet.

I de hårda ekonomiska tiderna vi nu lever i med en demografisk utveckling där en större andel av befolkningen är unga och äldre belastas välfärden hårt. Det är vårat ansvar som Socialdemokrater att värna välfärden och skydda den från högerns giriga vinstjakt.

Alla äldre som varit med och byggt vårat välfärdssamhälle förtjänar en värdig ålderdom.