Våra företrädare

Vi har politiskt förtroendevalda representanter i kommunfullmäktige i Örebro kommun, regionfullmäktige i Region Örebro län och i Sveriges riksdag.

På kommunal och regional nivå finns också ett antal nämnder och styrelser där företrädare för Socialdemokraterna i Örebro finns representerade.

Här hittar du en sammanställning över samtliga socialdemokrater med uppdrag i Örebro kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer om våra kommunalråd i Örebro kommun:

John Johansson

Jessica Ekerbring

Kemal Hoso

Under Kontakta oss – Kommunalrådskansliet hittar du namn och kontaktuppgifter till våra kommunalråd.

Publicerad

Undersidor