S-föreningar

I Örebro kommun finns det 31 socialdemokratiska föreningar.

Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva. Alla som blir medlemmar i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening.

Områdesföreningar

 • Adolfsbergs socialdemokratiska förening, Marie Brorson, marie.e.brorson@orebro.se
 • Brickebackens socialdemokratiska förening
 • Baronbackarna- Holmens socialdemokratiska förening
 • Socialdemokratiska föreningen för City Örebro
 • Glanshammars socialdemokratiska förening, Fredrika ”Fia” Jakobsen, fredrika.jacobsen@orebro.se, Karin Nilsson, nilssonkarin14@gmail.com, 070 5495226
 • Gällersta socialdemokratiska förening
 • Haga socialdemokratiska förening, Leif Landén, leif.landen@telia.com, 0727-164368
 • Hovsta socialdemokratiska förening, Eva Ströman, eva.stroman@telia.com, 072 226 10 46
 • Lillåns socialdemokratiska förening, Bodil Svensson , bsce@telia.com
 • Norrbyås socialdemokratiska förening
 • Rosta- Örnsro socialdemokratiska förening, Anna Hedström, mommohedstrom@gmail.com, 072-7433602
 • Stora Mellösa socialdemokratiska förening, Frederick Axewill, frederick.axewill@orebro.se, 0702 60 92 81
 • Tybble Sörby socialdemokratiska förening, Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se, 070-5516254
 • Vintrosa- Tysslinge socialdemokratiska förening, Jan-Anders Andersson, jananderses@telia.com, 0708483989
 • Vivalla-Lundby socialdemokratiska förening, Antti Ahtiainen, antti.ahtiainen@orebro.se, 0706231258
 • Wasa socialdemokratiska förening, Torgny Larsson, Torgny.larsson@regionorebrolan.se, 070 546 54 05
 • Wadköpings socialdemokratiska förening, Roland Dahl, rolanddahl@gmail.com, 0720-343692
 • Örebro Norra socialdemokratiska förening, Bengt Wentzel, 070–6225936, wentzelbengt@gmail.com
 • Örebro Södra socialdemokratiska förening
 • Örebro Västra socialdemokratiska förening, Jan-Eric Norman, jan-eric.norman@orebro.se , 073809573

Föreningar baserade på arbetsplatser

 • Transport socialdemokratiska förening
 • 6F Socialdemokratiska förening, Joakim Carlsson, joakim.e.carlsson@gmail.com, 070-3372600
 • Kommunals socialdemokratiska förening, André Schwenk, a_schwenk@hotmail.com, 070-539 75 57
 • IF Metall socialdemokratiska förening
 • Handels socialdemokratiska förening, Per Lilja, per.lilja@hotmail.com, 073-5905980
 • Kulturarbetarnas S-förening
 • Hotell och Restaurangfackets S-förening

Föreningar baserade på kultur

 • Bosnisk-Hercegovinska socialdemokatiska förening, Azra prepic, aprepic@hotmail.com, 0730925122
 • Kurdiska socialdemokratiska förening, Allan Armaghan, orebro@allanstv.se, 0705417061

Föreningar baserade på inriktning

 • Sinistra (En S-förening för unga medlemmar), Ellen Leijen, ellen.a.leijen@gmail.com, 0702102611
 • Futura socialdemokratiska förening (En S-förening för unga medlemmar), Linda Linder, linder_linda@hotmail.com, 070-347 74 04, Jonas Håård. Jonas.haard@gmail.com, 0707776867

SIDOORGANISATIONER

 • HBT-S, Pell Uno Larsson, larssonpelluno@gmail.com, 070-2473780
 • ÖREBRO SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB (S-KVINNOR), Eva Eriksson, eva.e.eriksson@orebro.se
 • EGALIA (S-KVINNOR), Carina Toro Hartman, carina.toro-hartman@orebro.se
 • RÖDA ROSORNA (S-KVINNOR)
 • SSU ÖREBRO KOMMUN
 • S-STUDENTER
 • SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO OCH SOLIDARITET