S-föreningar

I Örebro kommun finns det 31 socialdemokratiska föreningar.

Vanligast är att vi organiserar oss i en förening i bostadsområdet där vi bor men vi har också många föreningar på våra arbetsplatser och med olika intresseinriktningar. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva. Alla som blir medlemmar i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening.

Områdesföreningar

 • Adolfsbergs socialdemokratiska förening, Marie Brorson, marie.e.brorson@orebro.se
 • Brickebackens socialdemokratiska förening
 • Baronbackarna- Holmens socialdemokratiska förening, Åke Simonsson, simonssonake@gmail.com, 070-759 61 27
 • Socialdemokratiska föreningen för City Örebro, Carola Johansson, carola.019128700@telia.com
 • Glanshammars socialdemokratiska förening, Fredrika Jakobsen, fredrika.jacobsen@orebro.se, Karin Nilsson, nilssonkarin14@gmail.com, 070 5495226
 • Gällersta socialdemokratiska förening
 • Haga socialdemokratiska förening, Leif Landén, leif.landen@telia.com, 0727-164368
 • Hovsta socialdemokratiska förening, Eva Ströman, eva.stroman@telia.com, 072 226 10 46
 • Lillåns socialdemokratiska förening, Bodil Svensson , bsce@telia.com
 • Rosta- Örnsro socialdemokratiska förening, Anna Hedström, mommohedstrom@gmail.com, 072-7433602
 • Stora Mellösa socialdemokratiska förening, Frederick Axewill, frederick.axewill@orebro.se, 0702 60 92 81
 • Tybble Sörby socialdemokratiska förening, Ann-Mari Wulfstrand-Byhlin, ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se, 070-5516254
 • Vintrosa- Tysslinge socialdemokratiska förening, Jan-Anders Andersson, jananderses@telia.com, 0708483989
 • Vivalla-Lundby socialdemokratiska förening, Antti Ahtiainen, antti.ahtiainen@orebro.se, 0706231258
 • Wasa socialdemokratiska förening, Torgny Larsson, Torgny.larsson@regionorebrolan.se, 070 546 54 05
 • Wadköpings socialdemokratiska förening, Peter Thornell , pulf.thornell@gmail.com, 070-508 22 99
 • Örebro Norra socialdemokratiska förening, Bengt Wentzel, 070–6225936, wentzelbengt@gmail.com
 • Örebro Västra socialdemokratiska förening, Jan-Eric Norman, jan-eric.norman@orebro.se , 073809573

Föreningar baserade på arbetsplatser

 • Transport socialdemokratiska förening, Christer Karlsson, christer216@gmail.com, 070-362 47 71
 • 6F Socialdemokratiska förening, Joakim Carlsson, joakim.e.carlsson@gmail.com, 070-3372600
 • Kommunals socialdemokratiska förening, Inger Westerberg, inger.westerberg@orebro.se, 070-337 54 87
 • IF Metall socialdemokratiska förening, Lars-Erik Soting, lars-erik.soting@socialdemokraterna.se, 070-3409505
 • Handels socialdemokratiska förening, Per Lilja, per.lilja@hotmail.com, 073-590 59 80
 • Kulturarbetarnas S-förening

Föreningar baserade på kultur

 • Bosnisk-Hercegovinska socialdemokatiska förening, Nisvet Okanovic, nisvet.okanovic@orebro.se, 076-006 65 50
 • Kurdiska socialdemokratiska förening, Allan Armaghan, orebro@allanstv.se, 070-541 70 61

Föreningar baserade på inriktning

 • Sinistra (En S-förening för unga medlemmar), Tommy Ahlberg, t.ahlberg@gmail.com, 070-422 49 29
 • Futura socialdemokratiska förening (En S-förening för unga medlemmar), Viktor Tullgren, viktor@tullgren.net, 070-305 18 10

SIDOORGANISATIONER

 • HBTQI+-S, Jennie Jenssen, jensen.jennie@gmail.com, 070-720 05 71
 • ÖREBRO SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOKLUBB (S-KVINNOR), Eva Eriksson, eva.e.eriksson@orebro.se
 • EGALIA (S-KVINNOR), Carina Toro Hartman, carina.toro-hartman@orebro.se
 • SSU ÖREBRO KOMMUN
 • S-STUDENTER
 • SOCIALDEMOKRATER FÖR TRO OCH SOLIDARITET