Kandidater

Här presenterar vi Örebros kandidater

Kenneth Nilsson

Örebro ska fortsätta växa och utvecklas – med en bättre välfärd och ökad trygghet. För oss socialdemokrater är det viktigare att stärka människors välfärd och trygghet än att sänka skatten, som Moderaterna vill. Vi vill att hela Örebro ska bli tryggare för alla.

kenneth.nilsson@orebro.se

Kenneth

Jessica Ekerbring

Utbildning är avgörande för vårt samhälle. Genom en bra utbildning så rustar vi barn och ungdomar med verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och sin kreativitet. Genom bra utbildning formar vi framtidens demokratiska medborgare, där såväl kunskap som en god värdegrund är hörnstenarna.

För mig ska det inte spela någon roll var i Örebro kommun en elev bor eller vilka förutsättningar hen har med sig hemifrån – alla ska få en likvärdig utbildning i framkant. För oss socialdemokrater går lärare som arbetar för ökad kunskap och studiero före skattesänkningar.

jessica.ekerbring@orebro.se

Jessica

Ullis Sandberg

I Örebro har vi socialdemokrater tagit ansvar för att skapa fler jobb och minska klyftorna. Örebro står starkare i dag än tidigare. Företag utvecklas och mår bra i vår kommun, vi har fått fart på jobben. Örebro växer och fler vill leva här. Vi bygger flest bostäder i Sverige.

Jag vill att den positiva utveckling i Örebro ska fortsätta. När Örebro växer ska det komma hela kommunen till del. Ett nytt stadsbibliotek ska byggas i Kulturkvarteret – jag ser det som den självklara mötesplatsen i centrum.

ullis.sandberg@orebro.se

Ullis

John Johansson

För oss socialdemokrater går välfärd alltid före vinstjakt och sänkta skatter. När varenda unge ges förutsättningar att klara skolan och när den äldre känner trygghet vinner inte bara den enskilda människan. Då vinner alla.

Du som är äldre ska känna dig trygg och veta att samhället finns där för dig om du behöver stöd.
Jag vill ta krafttag mot den ofrivilliga ensamheten bland äldre och alla ska kunna leva på sin pension. Vi vill fortsätta bygga vård-och omsorgsboenden i en hög takt.

john.johansson@orebro.se

 

John