Medlemsutbildningar

Medlemmar

I socialdemokraterna har vi tre medlemsutbildningar för dig som är medlem, vi bildar oss även genom studiecirklar i våra socialdemokratiska föreningar. Vi har även utbildningar för specifika uppdrag/funktionsutbildningar för dig som t.ex blivit vald till ett förtroendeuppdrag. I din S-förening finns det också möjlighet att starta eller gå en studiecirkel.

Vår nya studieorganisatör Britt Öhman återkommer med nya datum inför höstens utbildningar.

MEDLEMSUTBILDNING STEG ETT – SOCIALDEMOKRATERNA, EN FOLKRÖRELSE BLIR TILL

I denna del av medlemsutbildningen diskuterar vi de grundläggande värdeorden i vår ideologi. Du får en förståelse för vår historia, vår organisation samt hur folkrörelsen fungerar och dess styrka.

MEDLEMSUTBILDNING STEG TVÅ – IDEOLOGI, HISTORIA OCH ORGANISATION

I denna del får du en introduktion till kommunikation och oppini­onsbildning. Vi fortsätter lära om historia, organisation och ideologi. Du får bland annat en bättre förståelse för hur klass, kön och andra maktstrukturer påverkar oss.

MEDLEMSUTBILDNING STEG TRE

Du som har gått medlemstutbildning del 1 och 2 är nu välkommen att söka till den tredje delen – Så förändrar vi samhället. I tredje delen av medlemsutbildningens ges du konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap. Utbildningen ska stärka dina kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering.

På socialdemokraternas studieportal kan du lära dig mer om våra studier

Publicerad

Undersidor