Vi håller vad vi lovar

Här är några av våra vallöften vi uppfyllt under mandatperioden 2018-2022:

En trygg ålderdom

☑ Vi skjuter till 15 miljoner kronor 2021 för att öka bemanningen på kommunens vård- och omsorgsboenden.

☑ Vi bygger flera nya äldreboenden, bland annat i Brickebacken, Odensbacken och i Lillån/Bettorp.

☑ Vinstjakten ska bort från Örebros äldreomsorg. Vi har ändrat modellen för avtal med utförarna av hemvård som säkrar arbetsvillkor och kvalitet som samtidigt försvårar vinstjakt hos de privata utförarna.

Ett tryggt Örebro

☑ Vi har tillsammans med polisen inrättat kameraövervakning på utvalda platser för att motverka kriminalitet och drogförsäljning.

☑ Vi jobbar aktivt med att förbättra trygghet och belysning med fri sikt på gångstråken.

☑ Vi har anställt väktare i centrum och på utsatta platser för att fler ska känna sig trygga.

En trygg utbildning

☑ Vi har byggt mer än 750 förskoleplatser och renoverat flera befintliga förskolor.

☑ Vi har startat tre nya gundskolor, Norrbyskolan, Änglandaskolan och Tybblelundsskolan. Svealundsskolan blir klar 2021.

☑ Vi har storsatsat på vuxenutbildningen som riktas mot de yrken där bristen på personal är som störst och är kopplad till de behov företag och offentlig sektor har.

☑ Vi bygger ett nytt stadsbibliotek i Kulturkvarteret – det ska bli den självklara mötesplatsen i centrum.

☑ Vi har byggt fem fullstora idrottshallar i anslutning till skolor.

☑ Vi har renoverat och byggt ut flera skolor i Örebro. Bland annat Almbyskolan, Olaus Petriskolan, Tegnérskolan, Stora Mellösa skola, Mosjö skola, Lillåns skola F-6.

☑ Vi har renoverat och rustat skolgårdar och förskolegårdar, bland annat vid Rosta förskolor och Brickebackens skola.

Tillväxt skapar en trygg välfärd

☑ Vi har färdigställt över tusen bostäder varje år under mandatperioden och tack vare investeringsstödet säljer kommunen mark till företag som bygger billigare bostäder som vanligt folk har råd att bo i.

☑ Vi har byggt en ny badplats i Hästhagen, äntligen går det att bada där igen.

☑ Vi har byggt flera nya och kreativa utemiljöer som inbjuder till möten mellan olika åldersgrupper och boenden i olika bostadsområden. Till exempel Varbergaskogen, Vivallakullen och Tybbleparken.

☑ Vi har gjort Örebro kommun i stort sett självförsörjande på förnybar energi genom utbyggnad av vindkraft.

☑ Vi inför under 2021 gratis Wifi i citykärnan så att besökare och turister kan söka information om Örebro.

☑ Vi har inrättat ett naturreservat på Björkön och möjliggör för besök med båt. Hjälmaren är ett givet besöksmål för örebroare.

☑ Vi har stärkt Örebros varumärke som musikstad genom samverkan för Musikstaden Örebro.