Socialdemokraterna i Svenska Kyrkan

Bild på regnbågsflaggan och två personer som tittar glatt in i kameran.

Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån.

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

Hur vet man hur man ska rösta i Kyrkovalet? Var röstar man? Här förklarar vi hur du gör för att rösta.

Svenska kyrkan Länk till annan webbplats. är Sveriges största medlemsorganisation med över fem miljoner medlemmar. Rösträtt i Svenska kyrkan har alla medlemmar över 16 år.

Kyrkomötet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Här kan du läsa mer om vår nationella Kyrkopolitik! Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om våra nationella företrädare!

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är stiftets (en geografisk region, till exempel Strängnäs Stift) högsta beslutande organ.

Här kan du läsa mer om vår Kyrkopolitik i Strägnäs Stift!

Kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige är församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets högsta beslutande organ och har bland annat till uppgift att besluta om församlingens mål, riktlinjer och budget.

Här kan du läsa mer om vår Kyrkopolitik i Örebro Pastorat
Här kan du läsa mer om vår Kyrkopolitik i Kvismare Församling

Publicerad