Framåt tillsammans

Vi socialdemokrater i Örebro går till val på välfärd och trygghet före stora skattesänkningar.

Kunskaperna i Örebros skolor ska öka med fler lärare och Sveriges bästa skollokaler.

Örebros skollokaler ska hålla högsta klass senast 2025 och arbetet med att avlasta rektorer, lärare och förskollärare ska fortsätta.

Alla har rätt till en bra ålderdom. Ta krafttag mot ensamhet och otrygghet.

En omsorg som går att lita på, där vi tar krafttag mot ensamheten och investerar i mer personal och fler boenden för äldre.

Hela Örebro ska bli tryggare för alla.

Otryggheten ska stoppas. Den öppna droghandeln och brottsligheten måste bort från vår gator och torg. Bra skolgång, fler vuxna i ungdomarnas vardag och ett nära samarbete med polisen är vägen framåt.

Genom ett starkt näringsliv och fler som jobbar kan vi utveckla välfärden.

Örebro ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen och bygga bostäder som fler har råd att bo i.

Örebro ska bli ännu mer attraktivt och utvecklingen ska komma hela kommunen till del.

I Örebro ska man kunna leva ett rikt liv och utvecklingen ska komma hela kommunen till del.

Våra kandidater

Vi socialdemokrater i Örebro går till val på välfärdoch trygghet före stora skattesänkningar.

 

Kenneth Nilsson

För oss socialdemokrater är det viktigare att stärka människors välfärd och trygghet än att sänka skatten, som Moderaterna vill. Vi vill att hela Örebro ska bli tryggare för alla.

Jessica Ekerbring

Utbildning är avgörande för vårt samhälle. Genom en bra utbildning så rustar vi barn och ungdomar med verktygen att utveckla sitt kritiska tänkande och sin kreativitet.

Ullis Sandberg

I Örebro har vi socialdemokrater tagit ansvar för att skapa fler jobb och minska klyftorna. Örebro står starkare i dag än tidigare.

John Johansson

För oss socialdemokrater går välfärd alltid före vinstjakt och sänkta skatter.