NYHET

Örebro kommun fortsätter stödja lokala näringslivet

Bild på ett restaurangkök. På bilden står det extra stöd till företag i Örebro. I övre högra hörnet ligger Socialdemokraternas ros.

Vi måste vara lyhörda. Företagen är mycket viktiga för Örebro kommun och vi vill göra vad vi kan för ett gott näringslivsklimat och skapa de bästa förutsättningarna för återstart och fortsatt tillväxtresa. Därför vill Örebro kommun fortsätta ge de lättnader som tidigare getts under pandemin. Formellt beslut väntas tas inom kort i kommunfullmäktige, men intentionerna är väldigt klara och tydliga.

Snart lättas visserligen pandemi-restriktionerna upp men samtidigt konstaterar vi att många företag kommer att vara fortsatt påverkade en tid och därför vill vi ge vårt stöd. Det fortsatta stödet ska främst gå till de utsatta branscherna som besöksnäringen och handeln.

– Vårt näringsliv i Örebro är otroligt viktigt för kommunen och har visat världsklass i kreativitet och omställning under pandemin. Vi är på väg tillbaka med god kraft, men vi ser att delar av näringslivet drabbats särskilt hårt av coronapandemin och där måste vi vara lyhörda och stödja med vad vi kan, säger John Johansson (S) Kommunstyrelsens ordförande.

  • Avgiften för uteserveringar vill vi ta bort för de första 30 m² som upplåtes för varje företag.
  • Säsongen för uteserveringar vill vi ska kunna starta redan 11 mars och vara gratis till 31 mars (tillstånd krävs dock fortfarande).
  • Exponering utanför butik vill vi under året ska vara gratis (tillstånd krävs dock fortfarande).
  • För årsavgifter för tillsyn och tillstånd, bygglov, planbesked och kartbeställning finns det en tydlig ambition att vara flexibel utifrån fortsatt möjlighet till förlängd betaltid, uppskov och avbetalning.

Örebro kommun fortsätter också med insatser för att stötta kompetensförsörjningen för företag i tillväxt och särskilt utsatta branscher och grupper där omställningsbehovet är stort. Det så kallade Arbetsmarknads- och tillväxtpaketet är en unik och framåtlutad satsning som sker fram till 2024. Trots pandemin har företagen investerat i Örebro. Vi har en tillväxtresa som är fantastisk. Örebro är en attraktiv plats för företagen att utvecklas på. Det vill vi fortsätta att vara. Därför är vi beredda att återigen ge stöd till företagen som kan underlätta i pandemitider.

Örebro kommun vill hjälpa företagen på flera andra sätt och vill därför fortsätta att:

  • Hantera fakturor så snabbt det går.
  • Kunna tidigarelägga betalningar för slutförda leveranser.
  • Tidigarelägga arbetenoch beställningar där det är möjligt.
  • Vi kommer också att ha kvar förhållningssättet att boka om – inte av.

Dessa åtgärder är ett led i att skapa goda förutsättningar för företag i Örebro att snabbstarta och utvecklas efter pandemin. Kommunstyrelsen beslutade att förlänga den stora satsningen på kompetensförsörjning och tillväxt till 2024. Det innebär i praktiken att vi redan 2022 kan erbjuda extra insatser till växande företag, branscher som är utsatta och grupper där omställningsbehovet är stort.