NYHET

Vi ska ta tillbaka tryggheten i Örebro

Bild på en gångväg och träd i bakgrunden och på bilden står det Alla ska känna sig trygga i Örebro och loggan #trygghetsmiljarden

Socialdemokraterna vill att alla i Örebro ska kunna känna sig trygga, oavsett om det är på gator och torg eller i hemmet. Vi vill satsa en miljard för att bemöta kriminalitet, otrygghet och våld i hemmet, en satsning som vi kallar trygghetsmiljarden. Vi ska ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet.

För att vi ska kunna få ordning på en av vår tids stora samhällsutmaningar måste vi ta ett helhetsgrepp, därför ska trygghetsmiljarden gå till att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Vi kan inte vara så ensidiga att vi bara fokuserar på en typ av lösning på ett så stort och komplext problem som det här faktiskt utgör. Med trygghetsmiljarden gör vi det möjligt för kommunen att ta sitt ansvar i kampen mot otrygghet och kriminalitet. Örebro kommun ska göra sitt så att andra delar av samhället kan fokusera på det dom gör bäst. Tillsammans kan vi skapa ett tryggare samhälle.

Trygghetsmiljarden innebär att vi kommer satsa en miljard kronor på trygghetsåtgärder fördelat över 8 år. För att bekämpa kriminalitet, otrygghet och stoppa våldet mot kvinnor kommer vi att vidta ett stort antal åtgärder. För att bryta kriminalitets grogrund och brottens orsaker är en stark välfärd vägen framåt. Med bra skolor och en aktiv fritid för unga bygger vi framtiden för de som annars riskerar att lockas in i kriminalitet.Vårt mål är att alla ska känna sig trygga i Örebro. Vi ska slå ut den öppna droghandeln med hjälp av dubbelt så många väktare och trygghetsskapande kameror vid torg, parkeringshus och platser som upplevs som otrygga av Örebroarna. Det behövs snabbare insatser mot narkotika och vi vill ge socialtjänsten resurser att agera direkt när det finns misstanke om missbruk. Barn ska alltid ha rätt till stöd och deras behov ska stå i fokus, för att möjliggöra det kommer vi att satsa på kvalificerade kontaktpersoner i hemmet och där barn och unga rör sig. Vi vill göra så att föräldrar inte kan säga nej till insatser vid missbruk eller vid tecken på kriminalitet.

Vi ska arbeta aktivt för att stoppa våldet mot kvinnor. Därför vill vi öka pengarna till tjej- och kvinnojourer och till socialtjänstens verksamheter. Det förebyggande arbetet har en avgörande roll för att minska våldet och därför är det viktigt att arbetet kommer i gång så tidigt som möjligt.Som förälder ska du våga skicka dina barn till affären för utan att vara orolig för att det ska hända barnet något. Barn och ungdomar ska kunna ta bussen, gå eller cykla till sina fritidsaktiviteter utan att föräldrar ska behöva vara oroliga.

En viktig del i det förebyggande arbetet är att ge barn en meningsfull fritid och få dem att känna att de är en del av samhället. Alla barn har inte möjlighet att ta del organiserade fritidsaktiviteter på grund av kostnaderna. Det här vill vi motverka genom att utveckla arbetet med gratis lovaktiviteter för barn och unga.

Hela Örebro ska vara tryggt och det ska inte finnas några utsatta områden i kommunen. Det betyder att senast om fem år, år 2027, ska Vivalla inte längre finnas med på listan över särskilt utsatta områden. Vi vill därför satsa på fler centrumvärdar i centrala Örebro och i våra större stadsdelar. Det ska finnas trygga vuxna närvarande som kan hjälpa, stötta och vara en förebild för de unga i området.

Det räcker inte att bara skärpa straffen, då kommer åtgärden för sent. Det allra bästa är om ett brott inte sker. Vi ska både bekämpa brotten och brottens orsaker. Genom en stark välfärd, bra skolor och en aktiv fritid för unga bygger vi framtiden. Vi är starkare tillsammans.

John Johansson (S)Kommunstyrelsens ordförande.