NYHET

Carina Oskarsson ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun

AK ordförande Carina Oskarsson

Carina Oskarsson valdes lördagen den 18 mars till ny ordförande för Örebro Arbetarkommun vid dagens årsmöte för Socialdemokraterna i Örebro.

- Jag är både hedrad och glad över att ha få förtroendet att leda Örebro Arbetarekommun. Jag känner stor ödmjukhet inför uppgiften. Som socialdemokrat vill jag bidra till att forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Stå upp för demokratin! Som ordförande i Örebro arbetarekommun vill jag tillsammans med mina socialdemokratiska kamrater bedriva en politik som gör skillnad för människor i vardagen. Framför allt är jag enormt taggad på att utveckla Socialdemokraterna i Örebro, säger Carina Oskarsson.

Carina Oskarsson ersätter Jessica Ekerbring som ordförande. Carina har varit aktiv under flera år inom Socialdemokraterna i Örebro kommun som bland annat som studie och organisationsombudsman på partidistriktet, vice ordförande i gymnasienämnden. Inom partiet på central nivå har Carina skrivit Socialdemokraternas ledarskapsidé och medlemsutbildningar. Carina jobbar i dag som VD på ABF:s bolag Matchmake, bolaget arbetar med arbetsmarknadsprojekt och projektledning.

- Det känns jättebra och tryggt att lämna över ordförandeskapet till Carina. Carina har både lång och bred erfarenhet som kommer att vara till gagn för partiet lokalt och som kommer att bidra till att föra S i Örebro framåt, säger Jessica Ekerbring.

Kontaktuppgifter:
Carina Oskarsson, ordförande
Carina.oskarsson@abf.se
070-722 55 17