NYHET

EU-valet handlar om säkerhet och demokrati

Svar

... till ”Trött snart fd välfärdsarbetare” (NA 26 april).

 

Signaturen ”Trött snart fd välfärdsarbetare” skriver att hen eventuellt tänker avstå från att rösta i EU-valet den 9 juni på grund av besvikelsen efter det senaste kommunvalet. Det tycker jag inte att du eller någon ska göra.

Kommunstyrelsens ordförande John Johansson, Socialdemokraterna i Örebro.

EU-valet är viktigt och handlar både om säkerhet och demokrati, Sveriges ekonomi och svenska jobb, brottslighet och terror samt klimat och miljö. Vi måste hålla ihop i tider av kris och krig och öka sammanhållningen i Europa – inte minst säkra stödet till Ukraina.

I över 20 år har faktiskt Sveriges riksdag styrts av en högermajoritet, även under de år som Socialdemokraterna regerat. Många budgetar har därför präglats av en högerpolitik med stora skattesänkningar före välfärdssatsningar. Socialdemokraterna har prioriterat välfärden med generella statsbidrag som ökat år efter år, men Sverigedemokraterna och högerregeringen ger inte välfärden tillräckliga resurser.

I Örebro gör vi det vi kan för att styra resurserna rätt. I den budget vi lade tillsammans med våra samarbetspartier för 2024 lade vi ut en generell effektivisering till nämnderna på cirka 0,5 procent. Det är dock viktigt att komma ihåg att samtliga nämnder får ökade ramar på grund av ökade kostnader.

Självklart vill vi socialdemokrater göra mer för välfärden. Men då behövs fler socialdemokratiska röster – inte färre. Ett bra första steg är att bli medlem och att rösta på Socialdemokraterna redan den 9 juni i valet till Europaparlamentet.

John Johansson
kommunalråd (S)