NYHET

Nytt namn på Sörbyskolan blir Drakenbergsskolan

På Grundskolenämnden den 23 maj föreslår majoriteten att Sörbyskolan byter namn till Drakenbergsskolan. Bakgrunden till namnbytet är beslutet om sammanslagningen av grundskoleenheterna Sörbyskolan och Sörbyängsskolan som från och med läsåret 2024–2025 ska utgöra en ny skolenhet i Sörbyskolans lokaler.

Bild på skolgård med barn i lekställning. Bild från Unsplash.

I och med beslutet om sammanslagningarna var majoriteten tydliga med att ett namnbyte är en förutsättning till en nystart för den nya skolenheten. Ett namnbyte ökar förutsättningar att skapa en gemenskap för elever och personal från två skolenheter. Under processen kring namnbytet fick elever vara delaktiga genom att komma med förslag på det nya namnet.

Vid ett namnbyte är det stor vikt att det nya namnet har en geografisk anknytning till platsen. Att det blev Drakenbergsskolan beror på att skolan ligger i anslutning till Drakenbergsgatan samt att namnet inte liknar redan existerande grundskolor, anpassade grundskolor eller förskolor i kommunen.

Namnbytet till Drakenbergsskolan är en naturlig del i processen. I och med att två skolor blir en signalerar namnbytet nystart. Förhoppningsvis kommer elever, personal samt vårdnadshavare känna att det är deras skola och att det nya namnet främjar gemenskap samt sammanhållning.

- Det har varit ett stort engagemang i att hitta ett nytt namn på de två sammanslagna skolorna. Jag gillar namnet Drakenbergsskolan och det blir en viktig gemensam startpunkt för vår nya skolenhet när vi öppnar efter sommarlovet, säger Jonas Håård (S), ordförande i Grundskolenämnden.