NYHET

Ny utredning om möjligheten att flytta Södermalmhemmets verksamhet till nya Skebäcksgården

Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Nu vill vi utreda möjligheten att flytta Södermalmhemmets verksamhet till nya Skebäcksgården.

bild på en äldre man med rullator och en kvinna som jobbar på ett äldreboende. Foto: socialdmokraterna

Efter att förslaget att bygga nya Skebäcksgården beslutades så har diskussion förts på tjänstenivå om möjligheten att behålla gamla Skebäcksgårdens befintliga 59 platser då boendet är i bra skick, ligger attraktivt i staden och är byggt helt i markplan. Förslaget som diskuterats berör att behålla de 59 platserna på Skebäcksgården och i stället avveckla Södermalmshemmet, som har 108 platser. Vid ett sådant förslag skulle Södermalmshemmet successivt flytta sin verksamhet till Skebäcksgården och slutligen avvecklas till årsskiftet 2026/27.

- Om utredningen visar att det är möjligt så tror jag att en flytt av verksamhet till Skebäck kommer att vara en positiv förändring. För kommande hyresgäster som får ett nytt och trevligt boende i en väldigt vacker miljö. För personalen som kommer till en ny och modern arbetsplats. Och för ekonomin då vi kommer att minska på kostnaderna genom denna rockad, säger Mattias Ottosson (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Gamla Skebäck är dessutom i bättre skick än Södermalmshemmet och därmed i behov av färre renoveringsåtgärder och därmed till en lägre driftkostnad för kommunen. 40-45 mnkr är beräknade i positiva ekonomiska effekter avseende minskat antal platser, årlig hyra och skillnad i driftskostnad.

Om det beslutas att genomföra en rockad med Södermalmshemmet skulle detta resultera i 92 ytterligare platser. I detta scenario kommer det även finnas en ”överkompensation” i investeringsprogrammet med avseende på driftkostnader på cirka 36 miljoner kronor.

Flytten till nya Skebäck innebär flera faktorer. Bland annat att nämnden får minskade kostnader på sikt, men flytten innebär också att våra hyresgäster och medarbetare får ett nytt boende att gå till om dagarna som är ändamålsenligt för verksamheten. Det nya boendet har ett fantastiskt läge i markplan intill Skytteparken. Det tror vi kommer vara en positiv förändring.