NYHET

Att rösta är att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter

Vid det här laget är det svårt att ha missat att valet till Europaparlamentet (EP) står runt hörnet. Kanske har du redan bestämt dig för vilket parti du ska rösta på. Kanske har du bestämt att inte rösta alls. Det ändrar inte faktumet att din röst är viktig – och är avgörande för någon annans rätt till ett inkluderande liv de nästkommande fem åren.

Bild på regnbågsflaggan

Om vi blickar ut över utvecklingen i dag ser vi nämligen en oroande våg av anti-HBTQIA+ lagstiftning och retorik i flera länder, inte minst i Polen, där man införde ”hbtq-fria zoner”, i Ungern, där man begränsade HBTQIA+ personers rätt att synas i media, och i Italien, där endast föräldern som fött barnet får stå på födelseattesten om ett lesbiskt par blivit föräldrar.

HBTQIA+ är ett paraplybegrepp som används för att beskriva olika sexuella läggningar och könsidentiteter. Det är genom att förstå, erkänna och respektera HBTQIA+ personers erfarenheter och behov, som kan vi fortsätta arbeta mot ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

EU har hittills stått likt en bastion för mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet, men denna ställning är inte given. Den utmanas ständigt av politiska krafter som söker underminera kvinnors och HBTQIA+ personers rättigheter och värdighet. I mitt engagemang i HBTQIA+ rörelsen, bland annat som ledamot i internationella organisation PES Rainbow Rose, har jag träffat många av de som strider för de rättigheter som vi i Sverige tar för givet eller åtminstone har tagit för givet. Vi ser att partier som bland annat SD medfört att även vi i Sverige måste börja försvara de framsteg som hittills gjorts och vi halkar efter i ILGA Europes ranking och ligger nu efter övriga nordiska länder, Malta, Belgien, Spanien med flera.

PES Rainbow Rose är en paraplyorganisation för HBTQIA+ organisationer associerade inom socialdemokratiska partier runt om i Europa, både inom och utanför EU och har ett nära samarbete med medlemsorganisationerna, deras medlemmar och förtroendevalda på lokal, nationell och europeisk nivå för att stärka engagemanget för HBTQIA+ rättigheter inom sina egna systerpartier och regeringar som man är en del av.

Det är här EP-valet (Europaparlamentsvalet) kommer in i bilden. Genom att rösta i EP-valet har vi möjligheten att påverka vilken riktning Europa ska ta. Det handlar inte bara om ekonomi, handelspolitik, klimat och säkerhet; det handlar om vilka värderingar vi vill att vårt samhälle ska byggas på. Vill vi ha ett Europa som firar mångfald och jämlikhet, eller ett som viker sig för fördomar och uteslutning?

Att rösta för partier och kandidater som står för HBTQIA+ personers rättigheter är ett kraftfullt sätt att bidra till en mer inkluderande, jämställd och jämlik framtid. Det är också ett sätt att hedra kampen och minnet av dem som har kämpat för HBTQIA+ rättigheter före oss, samtidigt som vi lägger grunden för framtida generationer.

Mitt engagemang i socialdemokratin har lärt mig vikten av att stå upp för vad som är rätt, även när det är svårt. Det har visat mig att förändring är möjlig när människor samlas och agerar mot orättvisa. I detta EP-val står mycket på spel, inte minst för kvinnor och HBTQIA+ personer. Vi kan inte stå vid sidan av och titta på när rättigheter undermineras och motarbetas. Du och jag måste vara en del av motståndet.

Det är därför det är viktigt att du röstar i EP-valet. Genom att rösta formar vi ett Europa som står starkt i försvar av jämlikhet och mänskliga rättigheter. Låt oss rösta för kärlek, jämlikhet och solidaritet, och för att skydda och främja HBTQIA+ rättigheter över hela Europa.

Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla, oavsett vem de älskar eller hur de identifierar sig, kan leva i frihet och säkerhet, och i detta viktiga ögonblick visa världen att vi är många som står upp för vad som är rätt. Rösta på Socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet den 9 juni.

Jessica Ekerbring

kommunalråd, ledamot i HBTQ-Socialdemokrater och ledamot i PES Rainbow Rose"