NYHET

En veteranminnessten upprättas i Harald Forss park

Sverige har i drygt 60 år medverkat till fredsbevarande insatser i världen. Cirka 80 000 svenskar, både civila och militära, har under FN-flagg deltagit i olika internationella insatser. Uppdragen har godkänts av världssamfundet och/eller svenska staten. Dessa definieras som utlandsveteraner.

Bild på John Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna, Örebro kommun

Under hösten kommer Örebro kommun att upprätta en veteranminnessten i Harald Forss park. För att på så vis uppmärksamma de människor som på olika sätt bidragit i fredsbevarande insatser i världen. Platsen är nu godkänd och det finns en plan för hur den ska utformas.

- Den insats de här personerna har gjort, med risk för egen hälsa och liv, för att skydda andra människor i krigs- och krissituationer är imponerande. Därför är jag stolt över att Örebro kommun nu upprättar ett minnesmärke för att hedra deras insats, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Minnesplatserna som upprättats på flera ställen i Sverige är platser där ceremonier som exempelvis Veterandagen och FN-dagen genomförs. Det är även en viktig plats för veteraner att minnas kamrater som deltagit i insatser såväl som ens egen prestation i världen.

Veteranminnesmärket är betydelsefull på flera sätt. Dels för att vi uppmärksammar de insatser som Sverige gjort för att medverka till fredsbevarande insatser i världen och främst så uppmärksammar vi de personer som bidragit i det fredsbevarande arbetet.

Framtagandet av stenen och minnesplatsen har skett i samarbete med Fredsbaskrarna. Invigning av stenen sker den 24 oktober i samband med FN-dagen.

Arbetet med att ta fram platsen och minnesmärket har gjort tillsammans med Fredsbaskrarna. Det är ett betydelsefullt arbete, eftersom organisationen har en förståelse för veteraners insatser och erfarenheter.