NYHET

Örnsroparken – en fantasifylld lekpark för alla åldrar

Den 29 maj invigdes Örnsroparken. Det är en stadsdelsnära park som rymmer allt från utegym för seniorer till rutschkanor för de yngre.

Kemal Hoso, Socialdemokraterna, Örnsro, Örebro, Utegym, Lekpark

I parken finns det bryggor, sittplatser och en ny gång- och cykelbana direkt längs vattnet, som knyter samman parken med det populära å-stråket.

Parken innehåller en lekmiljö som uppmuntrar till fantasi och aktivitet med rutschkanor, linbana, vattenpumpar, stigar att springa på, kojor att gömma sig i och tunnlar att krypa i.

Insekter är ett återkommande tema. Runt om i parken gömmer sig också vackra skulpturer av de olika insekter som lever i och runt om Svartån. Tanken är att det ska öka kunskapen och intresset för de insekter som finns i närområdet och bidra till att värna och bevara dem. Det är viktigt för att gynna den biologiska mångfalden.

I parken finns också ett utegym för seniorer med fokus på balans och rörlighet, som är viktigt att träna som senior för att hålla sig stark och undvika fallskador.

Hållbarhet har även funnits med när parken utformades. Bland annat har man återanvänt bokstäver och biljettsnurror från idrottsplatsen Örnsro IP. Högst upp i den åtta meter höga rutschkanan sitter bokstäver och de gamla biljettsnurrorna i entrén är lekfulla öppningar i lekbuskagen.

På plats under invigningen fanns Kemal Hoso (S), Johan Kumlin (M) och Anders Olsson (C). De passade givetvis på att testa gungorna.

- Det är en unik park som fått sitt säte i en etablerad stadsdel. Parken är utformad att locka besökare i alla åldrar. Här finns något för de yngre likväl som för seniorerna. Det blir en mötesplats för alla åldrar och generationer, säger Kemal Hoso, kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.