NYHET

Ett Europa som står för sammanhållning och inte splittring

Europaparlamentsvalet är ett av de mest betydelsefulla valen för vår gemensamma framtid i Europa. Valdeltagandet visar att många har gått till valurnorna för att göra något stort och framför allt göra sina röster hörda. För oss socialdemokrater är detta val särskilt viktigt, eftersom det påverkar så många aspekter av våra liv och det samhälle som vi vill bygga.

Sammanflätade händer

Det har varit ett spännande val. Under en tid har det blåst högervindar i Europa. Många har fått tuffare levnadsvillkor; aborträtten hotas i flera länder, HBTQIA+ personers rättigheter stryps, och osynliga murar har sakta byggts upp.

Röstresultatet är en tydlig indikation på att människor har fått nog. De vill se en förändring. De vill se ett öppnare och mer inkluderande Europa som står för mänskliga rättigheter och för sammanhållning, inte splittring. En av hörnstenarna i den socialdemokratiska ideologin är kampen för social rättvisa och jämlikhet. Europaparlamentet har makt att påverka lagstiftningen som berör arbetsrätt, sociala rättigheter och jämställdhet. Vi socialdemokrater arbetar för att alla ska ha lika möjligheter och rättigheter, oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning.

Totalt har 7,9 miljoner svenskar rätt att rösta till Europaparlamentet. Den preliminära siffran visar att i årets val är det 50,7 % som har röstat eller 4,0 miljoner. Det är en lägre siffra än 2019 då det var 55,27 % som röstade eller 4,1 miljoner. Rikssnittet visar att det var 50,7 % som gick till valurnorna, i Örebro kommun är samma siffra 52,1 %. 2019 var det 26,1 % som röstade på Socialdemokraterna i Örebro kommun. I år var det 28,4 % som la sin röst på Socialdemokraterna.

Vi har gjort något stort. Det hårda arbete som vi har lagt ner har gett resultat. Många har kämpat för att vi skulle nå vårt samtalsmål på 15 000 samtal. Målet vi satte uppnådde vi med råge. Totalt har vi pratat med 21 861 personer.

Vi har haft många fina samtal med människor som vill förändra samhället och som ser hur vår vardag påverkas av EU:s beslut.

Nu tar vi nästa steg och jobbar mot ett öppnare Europa med en socialdemokratisk politik. Ett Europa där solidaritet, jämlikhet och rättvisa står i centrum, och där vi tillsammans bygger en framtid som ingen lämnas utanför.