NYHET

OpenArt får 800 000 kronor i en engångssatsning

15 juni är det äntligen dags för OpenArt igen, den återkommande konstutställningen som sker utomhus och berikar vårt Örebro. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en tillfällig satsning på 800 000 kronor 2024 på OpenArt. Bidraget är till för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att besökarna även 2024 ska kunna uppleva en konstutställning med hög kvalitet och skapa inspiration, nya tankar och samtal som främjar demokratin.

OpenArt 2022, Örebro kommun, Socialdemorkaterna

- OpenArt berikar vår kommun och gör konsten tillgänglig för alla oavsett bakgrund på ett unikt sätt. Jag är glad att vi kunnat skjuta till 800 tkr till OpenArt och därigenom skapat bättre förutsättningar för en god kvalitet trots ekonomiska utmaningar, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

I januari 2024 fattade Kultur-och fritidsnämnden beslut om en tillfällig satsning på OpenArt och att fördela 800 000 kronor från nämndens planeringsreserv. Detta för att bättre möta beslutad vision och de förväntningar som finns på OpenArt. Det är ett tillfälligt medel och inte en utökning av budgetramen permanent.

OpenArt är en biennal med konst från hela världen och ständigt nya upplevelser som lockar såväl örebroare som andra till staden. Den leder till ett ökat intresse för konst och kultur, inspirerar till utveckling och gör Örebro till en attraktiv stad att leva och utvecklas i. OpenArt 2024 kommer pågå mellan 15 juni och 8 september.

OpenArt är ett evenemang som lockar många besökare till Örebro och det gynnar både tillväxten samt stärker Örebro som varumärke.