NYHET

Fortsatt finansiering av Dans för hälsa

Bild på är det händer som är i en ring. På bilden står det fortsatt finansiering av Dans för hälsa. På bilden i högra hörnet är loggan Starkare tillsammans och Socialdemokraternas ros

Den senaste månaden har frekventa diskussioner förts mellan majoritetens presidieledamöter i Programnämnd barn och utbildning och berörda förvaltningschefer samt programdirektör. Diskussionerna har hela tiden handlat om att hitta en bra lösning för att DFH (Dans för hälsa) ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Diskussionerna har nu landat i ett beslut.

Vi har lyssnat in röster från ungdomar och föräldrar i första hand, men även projektledare och arbetsgrupp och har under hela processen arbetat för att hitta en plan framåt. Verksamheten skall under kommande läsår fortsättningsvis vara placerad under gymnasieförvaltningen och finansieras med stöd av den elevhälsosatsning som programnämnden redan avsatt medel för. Under denna period kommer ett aktivt arbete att ske för att hitta en långsiktigt hållbar lösning för att verksamheten ska kunna leva vidare. En sådan lösning kan exempelvis innebära att verksamheten placeras under en annan förvaltning.

– Det känns väldigt bra att vi nu landat i en lösning som gör att verksamheten kan fortsätta bedriva sitt viktiga arbete. Detta beslut ger också förvaltningen gott om tid att hitta bästa möjliga lösning för att verksamheten ska kunna bli långsiktig, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande Programnämnd barn och utbildning.

Det är positivt att metoden som skapades i Örebro nu har spritt sig till många delar av landet kommer fortsätta vara en del av det förebyggande arbetet för psykisk hälsa.

Kort om Dans för hälsa: Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats utifrån studien Dansprojektet som visar att regelbunden kravlös dans ökar upplevelsen av hälsa och minskar flickors kroppsliga besvär som huvudvärk, magproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till tonårstjejer som går i skola i Örebro kommun från årskurs 8 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet.