NYHET

Fortsatt finansiering av Dans för hälsa!

Bild på ett dansgolv och på bilden står det Dans för hälsa kan fortsätta sin viktiga verksamhet

Innan sommaren skulle projektet Dans för hälsa (DFH) avslutas. Frågan om DFH har hela tiden varit levande och diskuterats i olika forum. Dessa diskussioner har aldrig handlat om verksamhetens vara eller icke vara, utan snarare om var verksamheten ska placeras rent organisatoriskt och vem som ska ansvara för den.

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats utifrån studien Dansprojektet som visar att regelbunden kravlös dans ökar upplevelsen av hälsa och minskar flickors kroppsliga besvär som huvudvärk, magproblem och stressrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till tonårstjejer som går i skola i Örebro kommun från årskurs 8 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet.

Den senaste månaden har frekventa diskussioner förts mellan majoritetens presidieledamöter i Programnämnd barn och utbildning och berörda förvaltningschefer samt programdirektör. Diskussionerna har hela tiden handlat om att hitta en bra lösning för att DFH ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet och dessa diskussioner har nu genererat ett beslut.

– Det känns väldigt bra att vi nu landat i en lösning som gör att verksamheten kan fortsätta bedriva sitt viktiga arbete. Detta beslut ger också förvaltningen gott om tid att hitta bästa möjliga lösning för att verksamheten ska kunna bli långsiktig, säger Jessica Ekerbring, vice ordförande Programnämnd barn och utbildning.

Verksamheten skall under kommande läsår fortsättningsvis vara placerad under gymnasieförvaltningen och finansieras med stöd av den elevhälsosatsning som programnämnden redan avsatt medel för. Under denna period kommer ett aktivt arbete ske för att hitta en långsiktigt hållbar lösning för att verksamheten ska kunna leva vidare framöver. En sådan lösning kan exempelvis innebära att verksamheten placeras under en annan förvaltning.

Vi tycker att det är positivt att den metod som skapades i Örebro och som även spritt sig till flera delar av landet fortsätter att vara en del av det förebyggande arbetet för psykisk hälsa.