NYHET

Alla äldre har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt

Äldre man tittar på anställd kvinna inom äldreomsorgen

Socialdemokraterna vill stoppa fusket i välfärden. Kontrollen av de privata utförarna i välfärden ska utökas och aktörer som missköter sig ska snabbt kunna stängas av från avtalet med kommunen. Samtidigt vill vi stärka den kommunala hemvården. Moderaterna vill privatisera den kommunala hemvården som är både populär och håller hög kvalitet, det säger vi bestämt nej till.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle, men det ställer också höga krav på vår välfärd. Den socialdemokratiska regeringens satsningar på äldreomsorgen har gjort att vi i Örebro har kunnat utveckla kvaliteten, anställa fler medarbetare och skapat nya boenden.

Samtidigt har de senaste åren visat att äldreomsorgen har stora utmaningar. Pandemin har visat på hur resurserna inte har räckt och det är också alltmer uppenbart hur vinstjakt och privata företag gör så att resurserna inte går dit de ska.

För ett år sedan avslöjades hur människor på vård- och omsorgsboendet Berggården inte fick den vård de har rätt till. Maten var bristfällig, människor fick lägga sig tidigt och personal saknades. Problemen hade i stort uppstått när företaget som drev Berggården förlorade upphandlingen om att få fortsätta driva boendet.

Vi har också flera gånger sett fusk och överutnyttjande även i hemtjänsten. Trots att privata hemtjänstföretag fått i genomsnitt tre gånger så hög ersättning som den kommunala utföraren har flera företag försökt tillskansa sig mer.

Socialdemokraterna vill stoppa fusket och vinstjakten i välfärden. Inför valet i september presenterar vi nu tre konkreta förslag för hur vinstjakten och fusket i äldreomsorgen ska bort.

För det första vill vi att kontrollen av de privata utförarna i välfärden ska utökas och aktörer som missköter sig snabbt ska kunna stängas av från avtalet med kommunen. Detta kommer att kosta, men samtidigt vet vi att om vi upptäcker felaktiga utbetalningar kan det istället bli en besparing för kommunen.

För det andra vill vi tydliggöra att personal som jobbar hos någon fristående aktör ska vara skyldiga att meddela brister till kommunen. Man ska kunna göra det anonymt om man vill, men vi vill inte att bristerna döljs från kommunen om eller när de uppstår.

För det tredje vill vi höja graden av utbildad personal inom äldreomsorgen. I dag har de privata bolagen ofta lägre andel utbildade anställda än vad kommunen har. Vi vill att alla anställda inom vård och omsorg ska ha rätt utbildning. Vi vill därför ställa krav på de privata bolagen om att öka andelen utbildade anställda.

Samtidigt vill vi stärka den kommunala hemvården. Moderaterna vill privatisera hela den kommunala hemvården som är både populär och håller hög kvalitet, det säger vi bestämt nej till.

Vi Socialdemokrater vill i stället stärka den kommunala hemvården. Den kommunala hemvården har det yttersta ansvaret för de äldre, det innebär att om den privata hemvården fallerar eller går i konkurs så måste den kommunala hemvården ha beredskap att ta över. Den kommunala hemvården ska därför få en högre ersättning än den privata.

Valet den 11 september handlar om att välja – ska vi sätta stopp för vinstjakten och fusket inom äldreomsorgen eller ska vi privatisera hela hemvården? Vad tycker du?

John Johansson (S)kommunstyrelsens ordförande

Marie Brorson (S)kommunalråd med ansvar för social välfärd