NYHET

GVI - "Sluta skjut"

Bild på en polisbil

Igår, tisdag 18 oktober, hölls ett möte där personer i riskgrupp för att driva våld och kriminalitet var inbjudna för att erbjudas en väg ut ur kriminaliteten. Det tydliga budskapet till de inbjudna var ”Vi vill inte att du dör, och vi vill inte att du dödar”.

Förutom deltagare från Polisen, åklagare och Örebro kommun var det bred representation från civilsamhället, både kyrkor, föreningar, fritidsgårdar och andra deltog.

Socialdemokraterna var under 2021 med och tog initiativ till att Örebro kommun skulle arbeta med GVI (Group Violence Intervention), det som ibland också kallas ”Sluta skjut”.

I oktober 2021 fick kommundirektören ett uppdrag att teckna en avsiktsförklaring tillsammans med Polisen och Kriminalvården utifrån att vi är positiva till arbetsmetoden.

Tanken nu är att deltagarna på mötet får möjlighet att knyta kontakter med andra delar av samhället än de kanske haft tidigare och de erbjuds också konkreta åtgärder för att kunna lämna den kriminella banan.