NYHET

Socialdemokraterna i Örebro nominerar Jessica Ekerbring och Kemal Hoso till kommunalråd

Bild på Jessica Ekerbring, John Johansson och Kemal Hoso

Under torsdagens representantskapsmöte nominerade Socialdemokraterna i Örebro Jessica Ekerbring och Kemal Hoso till kommunalråd för den kommande mandatperioden. Även nomineringar till Kommunstyrelsen fastställdes under sammanträdet.

Under mandatperioden 2022–2026 kommer Jessica Ekerbring (S) och Kemal Hoso (S) ta plats som kommunalråd i Örebro tillsammans med kommunstyrelsens ordförande John Johansson (S).

– Det känns förstås både roligt och hedrande att ikväll ha fått medlemmarnas förtroende. Det är verkligen med ödmjukhet jag går in i uppdraget. Det finns tuffa frågor att ta tag i inom exempelvis både äldreomsorg och socialtjänst för att kunna fortsätta hålla en hög kvalitet. Jag inspireras av att vi nu har stommen till ett riktigt bra socialdemokratiskt lag på plats, säger Jessica Ekerbring (S), tillträdande kommunalråd med rotelansvar för social välfärd.

– Vi har en spännande mandatperiod framför oss. Jag vill fokusera på energi- och klimatfrågor, en mer effektiv markanvändning och ett bredare samarbete med näringslivet och den privata sektorn. Det känns hedrande få jobba tillsammans med John och Jessica för att fortsätta utveckla Örebro kommun, säger Kemal Hoso (S) tillträdande kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Efter att valresultatet stod klart har Socialdemokraterna i Örebros valberedning arbetat intensivt med att ta fram en så bra konstellation av personer som möjligt för de aktuella uppdragen.

– Vi har eftersträvat en bred sammansättning ur flera olika perspektiv såsom, åldrar, kön, erfarenhet i allmänhet och erfarenhet från olika politikområden i synnerhet. Blandat med lagom mått förnyelse och rutin så att vi är relevanta både i nutid och framtid. Ett bra lag helt enkelt! säger Jan Zetterqvist (S), valberedningens sammankallande.

Socialdemokraterna i Örebro har under torsdagen nominerat kommunalråd samt personer som ska ta plats i kommunstyrelsen. Under representantskapsmötet fastställdes följande nomineringar:

Kommunalråd med Rotelansvar Social Välfärd samt ledamot i Kommunstyrelsen: Jessica Ekerbring

Kommunalråd med Rotelansvar Samhällsbyggnad samt ledamot i Kommunstyrelsen: Kemal Hoso

Kommunstyrelsen: Marie Brorson, Jonas Håård, Maja Gullberg, Mats Sjöström

Den 25 oktober fattar Kommunfullmäktige i Örebro det formella beslutet om vem som blir Kommunstyrelsens ordförande, vilka som blir kommunalråd och tar plats i kommunstyrelsen, samt Kommunfullmäktiges presidium.

Kontaktuppgifter:

Jan Zetterqvist (S), valberedningens sammankallande för Socialdemokraterna i Örebro, 070-256 15 70

Jessica Ekerbring (S), tillträdande kommunalråd med rotelansvar för social välfärd, 070-347 38 33

Kemal Hoso (S), tillträdande kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor, 076-006 65 50

John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro 019-21 40 05