NYHET

Nu tar vi nästa steg i det förebyggande arbetet mot narkotika

Jessica Ekerbring, kommunalråd med rotelansvar för social välfärd

Det förebyggande arbetet mot narkotika stärks med fyra nyanställningar samt en struktur för samverkan mellan flera instanser. Med nya resurser kan personalen arbeta mer förebyggande och fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede innan de hamnar i ett missbruk och kriminalitet.

- Tidiga insatser är avgörande. Vi måste stoppa nyrekryteringen av barn och unga till de kriminella gängen. Där öppna drogscener är mer vanligt, rekryteras även fler unga. Vi måste finnas på plats där dessa barn finns och vända utvecklingen. Vi måste ge barn, unga, mammor och pappor hopp om att det går att avsluta en ond spiral, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande i kommunstyrelsens Trygghetsutskott.

Kommunen har sedan tidigare ett arbete mot narkotika och kriminalitet bland annat genom EST (Effektiv samordning för trygghet) och GVI (Group violence intervention). Det arbetet förstärks nu med mer personal som kommer att ha ett tätare samarbete mellan olika instanser. Skola, socialtjänst, polis och fritid kan därmed arbeta närmare varandra.

- Det här ska vara ett långsiktigt arbete med fokus på socialt förebyggande arbete. Skolan, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter kommer att rikta insatser mot den gemensamma lägesbild man gör och till detta arbetssätt använder sig kommunen av det arbete som redan görs idag inom ramen för EST, säger Jessica Ekerbring.

Insatserna syftar till att möta upp unga personer som är i, eller riskerar att hamna i, missbruk och kriminalitet med tidiga insatser och åtgärder. Arbetet kommer att vara kommunövergripande och målet är att få ett tryggare Örebro.