NYHET

Ny skolbusslinje mellan Vintrosa – Adolfsbergsskolan

Jonas Håård, ordförande grundskolenämnden

Grundskolenämnden förstärker skolskjuts genom att införa skolbuss för elever mellan Vintrosa och Adolfsbergsskolan. Grunden till beslutet ligger i att antalet elever som är i behov av skolskjuts denna sträcka har ökat från och med läsår 23/24. Det finns nu ett tillräckligt stort underlag för att sätta in skolbuss.

- Efter årets skolval till år 7 såg vi tidigt att fler elever än tidigare från Vintrosaområdet går på högstadiet på Adolfsbergsskolan. Därför känns det bra att vi snabbt kunnat agera och få till en förstärkning med en skolbuss för dessa elever, säger Jonas Håård (S), ordförande i grundskolenämnden.

I planeringen av skolbuss görs kontinuerligt förändringar för att täcka in behovet av skolbuss där det är som störst. Beslutet innebär en tilldelning av 300 000 kronor för 2023 från planeringsreserven för att stärka upp skolskjuts.

Som det är nu så tilldelas eleverna som bor i Vintrosa busskort för att resa med kollektivtrafiken till och från Adolfsbergsskolan. Resan med kollektivtrafiken innebär byte av buss vid resecentrum för att nå Adolfsbergsskolan. Eleverna har idag en restid på en timme som med skolbussen och restiden kommer att kortas ner till 20 minuter. Det blir även ett led i trygghetsarbetet att eleverna slipper att byta buss vid resecentrum.