Gå till innehåll

Musik - och julsatsning för personer med funktionsnedsättning

Daniel Ekblad, vice ordförande funktionsstödsnämnden

I år kommer Funktionsstödsnämnden ta 150 000 kronor för att göra två satsningar. 100 000 kronor går till att arrangera en julmiddag eller liknande jularrangemang och 50 000 kronor tilldelas Funkismello.

Redan 2014 gick den första Funkismellon av stapeln och har växt för varje år. Det är en naturlig plats för att bygga broar mellan individer och utvecklas tillsammans och enskilt. Många hittar sin röst genom musiken och får chansen att sätta ord på sina känslor. Det är ett arrangemang som väcker känslor hos både artister samt publiken.

Funkismello är en melodifestival för personer med en funktionsnedsättning som genomförs tillsammans med elever från Karolinska gymnasiet och deras musiklinje.

- I besparingstider är det extra kul att vi ändå kan göra två stora satsningar. Vi vet att Funkismello är en verksamhet som är väldigt uppskattad och betyder mycket för många. Vi vet också att många sitter ensamma runt jul och har inte råd att ta sig ut på en aktivitet. Nu ger vi dom en chans att få delta i ett arrangemang, säger Daniel Ekblad (S) vice ordförande i funktionsstödsnämnden.

Jularrangemanget är tänkt att vända sig till funktionsnedsatta inom kommunens verksamheter. Satsningarna är ett led i att utnyttja de pengar som finns i budgeten och att förhöja vardagskvalitén. Det är en viktig satsning för att möta en målgrupp som annars kan vara väldigt ensamma.