Gå till innehåll

Östra Almby och Vintrosa Folket Hus förening får bidrag

Madelene Spinord Semenets, ordförande kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden beviljar 400 000 kronor Östra Almby Fritidsklubb och 100 000 kronor till Vintrosa Folkets Hus förening.

Vintrosa Folkets Hus söker bidrag för att tvätta och måla fasaden på Viagården i Vintrosa. I lokalerna bedriver Tysslinge kulturförening ungdomsverksamhet på uppdrag av och genom finansiering av Örebro kommun. Lokalerna hyrs även ut till privatpersoner, föreningar och företag. Viagården är en viktig mötesplats i området. Medel till bidraget tas ur budget för landsbygdsbidrag och det syftar till att bevara och förbättra allmänna samlingslokaler på landsbygden.

Östra Almby fritidsklubb saknar sedan flera år ett klubbhus, och området Ekeby Almby saknar en samlingslokal. Föreningen ansöker om bidrag för att kunna upprusta och anpassa ett begagnat modulhus som ska placeras intill fotbollsplanen på idrottsplatsen i Ekeby Almby. För att hålla föreningsverksamheten levande i området ser föreningen investeringen som nödvändig, och också för att barn och unga ska vilja och kunna fortsätta spela fotboll i den ålderskategorin de tillhör utifrån de krav som ställs från fotbollsförbundet.

- Vi beviljar medel till två omtyckta föreningar som bedriver viktig verksamhet för barn och unga i Örebro. Vi är måna om att Örebros föreningsverksamhet är levande med goda möjligheter att utöva olika aktiviteter, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Viagården i Vintrosa är en avgörande mötesplats som uppskattas av områdets invånare. Östra Almby Fritidsklubb är likaså omtyckt, och man tror att ett klubbhus med samlingslokal kommer att göra det till en ännu mer självklar mötesplats i deras område. Bidraget möjliggör för förbättring av samlingslokalerna. Det är ett led i att ge förutsättningar för en meningsfull fritid.