Gå till innehåll

Ökat stöd till elever som saknar behörighet

Marie Brorson, Socialdemokraterna Örebro kommun

I årets verksamhetsplan och budget skjuter vi till tre miljoner kronor för att stärka arbetet för ökade stödinsatser till de elever som saknar behörighet till våra nationella gymnasieprogram. Vidare kommer nämnden revidera huvudmannens plan för utbildning utifrån lokala behov samt ta fram en ändamålsenlig modell för uppföljning av elevernas resultat.

Även om Örebro kommun har goda resultat jämfört med andra jämförbara kommuner, är det för många elever inom IM (introduktionsprogrammen på gymnasiet) och elever på SFI (svenska för invandrare) som har svårt att tillgodogöra sig studierna, och lämnar skolan utan examen och/eller utan betyg.

- I denna budget tar vi ett samlat grepp om Introduktionsprogrammen för att se till att elever får bra förutsättningar oavsett om de klarat grundskolan, säger Marie Brorson (S), vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Utöver dessa budgetmedel kommer ett större fokus läggas på att dessa elever ges förutsättningar att slå sig in på arbetsmarknaden och hamna i egenförsörjning. Detta arbete kommer ske övergripande på våra gymnasieskolor och även inkludera resurser från vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten.

Vi ser att det här är en viktig satsning för att elever som inte klarar behörighet ändå på sikt ska kunna komma i egen försörjning.