Gå till innehåll

Mariebergsområdet utvecklas

Kemal Hoso, kommunalråd Örebro kommun

I början av november startar Örebro kommun ett arbete med att utveckla Mariebergsområdet och bereda plats för fler verksamheter i den norra delen av området. Trafikverket börjar med arbetet att bygga en ny trafikplats på E20 under nästa vår.

För att möta den starka utvecklingen och förfrågan av verksamhetstomter, utvecklar Örebro kommun den norra delen av Mariebergsområdet. Åtta nya tomter kommer att byggas samt förlängs den befintliga Säljarevägen.

– Örebro är en kommun som växer, många människor vill flytta hit och många företag vill etablera sig och växa här. Det är därför roligt att vi nu kan ta dessa steg framåt för en utveckling av Mariebergsområdet som bidrar till fler arbetstillfällen i ett växande Örebro, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Nya gator, gång- och cykelbanor samt vatten- och avloppsledningar kommer att byggas i samband med utvecklingen av det nya verksamhetsområdet.

Framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden kommer fordonstrafiken kunna passera längs Mosåsvägen/Kumlavägen som vanligt, men under perioder sker det omledning och sänkta hastigheter. Gående och cyklister längs Mosåsvägen/Kumlavägen kan komma att ledas om under perioder och uppmanas att följa aktuell skyltning på plats.

Busshållplatserna Kumlavägen, Mobackavägen och Hjälmarberget kommer att trafikeras under byggnationen. Under en kortare tid kommer hållplats Mobackavägen vara avstängd. Resenärer hänvisas då till hållplatserna Hjälmarberget och Kumlavägen.

Arbetet samordnas med Trafikverket

Under våren 2024 påbörjar Trafikverket arbetet med en ny trafikplats på E20 mellan trafikplatserna Adolfsberg och Marieberg, som ska bidra till en ökad trafiksäkerhet och minskad risk för köbildning. Samtidigt bygger Örebro kommun ut det kommunala vägnätet för att ansluta till den nya trafikplatsen på E20.

Tidplan

Arbetet med det nya verksamhetsområdet börjar under vecka 44, med etablering och förberedelser inför arbetet, och beräknas vara färdigt sommaren 2025. Den nya trafikplatsen som Trafikverket börjar bygga under våren beräknas vara färdig i slutet av 2025.