Gå till innehåll

Vi satsar på dem som har det som allra svårast

John Johansson, kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun

Du har säkert känt av de tuffa ekonomiska tiderna. Märkt att det är mindre kvar i plånboken när hyra, mat och alla räkningar är betalda. Det här påverkar givetvis din vardag på olika sätt. Det är ett tufft läge med inflation, ökade räntor och dyrare mat. Inflationen äter upp eventuella intäkter och ökar kostnaderna. Det här gäller både för dig som privatperson, och även för det offentliga.

Förutom att inflationen lett till ökade kostnader så har Örebro kommun länge haft en utveckling där skatteintäkterna ökat år från år. Den trenden är nu bruten. Förhoppningsvis är det bara en tillfällig nedgång, men det är framför allt antalet arbetade timmar som minskar. Det beror givetvis på att företagen har ett jobbigt läge där de behöver varsla och säga upp personal. Det syns både i befolkningens plånbok såväl som i kommunens.

Eftersom vi vet att det är ett tufft läge tar vi i kommunledningen ansvar genom att satsa på åtgärder som stöttar de som har det som allra svårast i vårt samhälle – de hemlösa. Vi förstärker därför Stadsmissionens arbete på Porten med 700 000 kronor redan i år samt 700 000 kronor även nästa år.

Vi intensifierar arbetet mot gängkriminaliteten som drabbar oss alla. Det gör vi med ett förstärkt samarbete mellan skola, socialförvaltning och Polisen samt med ytterligare personal på kommunens säkerhetsavdelning. Ytterligare ett led i att strypa finansieringen till de kriminella gängen är arbetet med att ta fram en kommission mot välfärdsbrottslighet som kommer att intensifieras under nästa år. Syftet är att säkerställa att kommunens pengar går till bra verksamhet för våra medborgare, inte att pengarna hamnar i de kriminellas fickor.

En utmaning är att de ständigt begränsade resurserna ska räcka till allt vi vill att kommunen ska göra, såväl som allt kommunen har skyldighet att göra. Samtidigt förväntas verksamheten leverera god kvalitet. Kommunen har ett ansvar för de som på olika sätt behöver kommunens stöd och hjälp, för unga i förskola och skola samt ska bidra till att skapa en meningsfull fritid så att ungdomar har bra saker att göra, med vuxna som kan agera kloka förebilder.

På samma sätt som du som privatperson måste göra uppoffringar och ibland tvingas fatta svåra beslut för att få ekonomin att gå ihop behöver vi förtroendevalda göra detsamma.

John Johansson (S)

kommunstyrelsens ordförande