NYHET

Madelene Spinord Semenets, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, Socialdemokraterna Örebro

600 000 kronor extra till Fritte

Den teckenspråkiga fritidsgården Fritte, som drivs av föreningen Kulturhuset Scenit via avtal med Kultur- och fritidsnämnden, har signalerat om att de har stora behov. Fritte har blivit alltmer populär mötesplats för teckenspråkiga ungdomar och de har sett en tillströmning av besökare. Det har i sin tur krävt mer personal för att få stabilitet i sin verksamhet.

Det råder en stor enighet om att Fritte är viktig för Örebro och Kultur-och fritidsnämnden avser att öka verksamhetsbidraget motsvarande en heltidstjänst. Detta för att säkerställa god kvalité och möta den ökade efterfrågan. Det gör att Fritte kan ha två heltidsanställda och att bemanningen blir minst tre personal per kväll. Det betyder också att man kan genomföra viss sommarverksamhet och att det är möjligt att skapa kombinationstjänster med andra verksamheter. På sikt skulle det kunna möjliggöra fler heltidstjänster, vilket ökar stabilitet ytterligare.

- Vi har jobbat för att få till en mer hållbar situation för fritidsgården Fritte, och jag är glad att vi nu kan skjuta till medel så att en till personal kan anställas på heltid! Vår ambition är att döva och hörselskadade ungdomar ska ha en stabil och fungerande fritidsgård, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunen skjuter till 600 000 kronor till Fritte från budgeten för 2024. Detta gör vi för att efterfrågan har ökat samt för att se till att Fritte kan fortsätta med sin verksamhet under rimliga förutsättningar. Det finns få fritidsaktiviteter som ges på teckenspråk. Därför är det extra viktigt att möta upp gruppen och ge Fritte extra pengar för att de ska kunna ge en bra mötesplats för unga med teckenspråk.

Det ökade bidraget täcker också de senaste årens kostnadsökningar för driften och verksamhetsmedel. Ökningen beror både på ökat besöksantal och den allmänna kostnadsökningen för varor och tjänster. Trots att det är ekonomiskt tuffa tider finns det utrymme i budgeten för 2024 att stärka upp Frittes budget med ytterligare en heltidsanställning. Det är extra viktigt tycker vi så att de kan bedriva sin viktiga verksamhet.