NYHET

Nu är Karlslunds nya stallbyggnad invigd

Under fredagen den 10 november invigdes den nya stallbyggnaden i Karlslund. Den nya byggnaden är en del av hela Karlslundsområdets utveckling och ska bland annat bidra till en jämställd resursfördelning inom idrotten och ge fler barn och unga möjlighet till en attraktiv fritid.

Bild på stallet i Karlslund

Karlslunds nya stallbyggnad, Rian, består av två våningar. Bottenplan är hästarnas hem och rymmer 34 fullstora boxar samt förråd. På ovanvåningen finns en kafeteria, teorisalar, kontor och nya omklädningsrum. Hästarna flyttade in i det nya stallet i oktober, men nu är hela byggnaden färdig och har invigts tillsammans med Örebro Fältrittklubb.

– Jag är glad att vi i Örebro gjort den här satsningen. Målet har hela tiden varit en förbättrad arbetsmiljö för barn- och unga, alla som jobbar i stallet men också för hästarna. Det har blivit riktig bra! Det är också en viktig satsning då den bidrar till en mer jämställd resursfördelning inom idrotten, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Projektet med det nya stallet har betyder att föreningen kan hålla den kvalitén som de önskar och lovar. De blir en av Sveriges modernaste anläggningar. Det nya stallet är den första av fyra etapper som görs. Det kommer att göras flera åtgärder på den befintliga ridanläggningen också. Under sommaren 2024 beräknas alla byggnationer som rör ridhusanläggningen vara klara.

En del av Karlslundsområdets utveckling

Arbetet med det nya stallet och att förbättra befintlig ridanläggning är en del av hela Karlslundsområdets utveckling, som ska bli ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Läs mer om Karlslundsområdet utveckling på orebro.se/karlslundsomradet