NYHET

Marie Brorson, Socialdemokraterna Örebro kommun

Gratis mensskydd på Örebro kommuns gymnasieskolor

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erbjuder kostnadsfria mensskydd som en permanent lösning på Örebro kommuns gymnasieskolor från årsskiftet.

I september blev utvärderingen klar och resultatet visar att eleverna känner en ökad trygghet i att inte själva behöva bekosta eller tänka på att ha med sig mensskydd till skolan. Eleverna har tyckt till om antalet behållare, placeringar av behållarna samt kvaliteten på produkterna. Enligt eleverna fanns det ett behov av alternativa typer av mensskydd och det tillgodoses genom att erbjuda bindor och tamponger.

Under 2022 beslutade den sittande gymnasienämnden att inleda ett projekt med att erbjuda gratis mensskydd till Örebro kommuns gymnasieelever. Projektet har gett positiva effekter och eleverna har berättat att de upplever en ökad trygghet. Därför är det extra glädjande att projektet blir en permanent del av verksamheten från och med årsskiftet.

Cirka ett 40-tal behållare innehållandes mensskydd i form av tamponger och bindor kommer att placeras på lämpliga platser i skolorna. Förbrukningen är beräknad på antal flickor på kommunens gymnasieskolor och kostnaden beräknas till cirka 180 000 kronor per år. Finansiering sker inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ram.

- Vi har tagit till oss av den respons vi fått från elever och därför ser vi nu till att öka utbudet av mensskydd. Därför kommer det finnas både tamponger och bindor i samtliga behållare som placeras ut, säger Marie Brorson (S), vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Beslut kommer att fattas på kommande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i november och från och med årsskiftet införs det på alla gymnasieskolor i Örebro kommun.