Gå till innehåll
Jessica Ekerbring, Socialdemokraterna Örebro

Krafttag mot välfärdsbrottsligheten

Kommunledningen tar krafttag mot välfärdsbrottsligheten inom Örebro kommuns verksamheter. Trygghetsutskottet har fattat beslut om att tillsätta en samordnare som med hjälp av förvaltningarna och bolagen ska arbeta för att stävja fusk med skattemedel.  

Välfärdsbrott handlar om att offentliga utbetalningar, inom politikområden som svarar för samhällets och medborgarnas välstånd, på felaktiga grunder tillfaller fel person. Förutom att skattemedel utnyttjas så undergräver välfärdsbrottlighet även tilliten och förtroendet för samhällssystemen. Därtill kan brotten finansiera annan organiserad brottslighet.

 

Uppskattningen från Sveriges kommuner och regioner, som köper verksamhet från privata utförare är att två procent, motsvarande 3,9 miljarder kronor, försvinner i välfärdsbrott. Problembilden är liknande i hela Sverige.

- Att skattepengar hamnar fel är oacceptabelt och genom beslutet tar vi ansvar för problemet och signalerar såväl inåt i organisationen som utåt att vi menar allvar, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd med rotelansvar för sociala välfärdsfrågor.

Det har visat sig från andra kommuner att arbetet mot välfärdsbrott initialt är en nettokostnad. Över tid blir arbetet en plusaffär för såväl kommunen som för dess innevånare när pengarna hamna i rätt fickor.

Våra förväntningar är att vi kommer att se att felaktiga utbetalningar minskar och det i sin tur medför ekonomiska besparingar. Det leder till att skattepengarna används rätt och samtidigt försvårar det för kriminell verksamhet.