Gå till innehåll
Kemal Hoso, Socialdemokraterna Örebro kommun

Nu är takmålningarna i Strömsborg restaurerade

Renoveringen av Strömsborg i Karlslund påbörjades under hösten 2021. Byggnaden har fått en ny grundläggning och utsidan har renoverats. Nu har ytterligare ett steg tagits i arbetet, när takmålningarna i byggnaden har konserverats och restaurerats.

Strömsborg är en stockvilla i nationalromantisk stil som byggdes som café år 1921. Under hela 1900-talet har det varit ett omtyckt utflyktsmål för örebroarna och en plats för föreningslivet.

Målningarna i Strömsborg, som gjordes av dekorationsmålaren Bror Drake af Hagelsrum sommaren 1926, var smutsiga, blekta och vissa motiv hade helt vittrat bort av väder och vind. Tidigare övermålade väggmålningar har återskapats i samband med restaureringen av takmålningarna.

Just nu pågår den andra etappen av renoveringen, där byggnaden förbereds för att återigen kunna fungera som café och restaurang. Arbetet beräknas bli klart sommaren 2024.

– De vackra takmålningarna finns nu kvar för framtiden och förhoppningen är att många örebroare och besökare ska kunna uppleva platsen igen. Renoveringen av Strömsborg är en del i utvecklingen som ska göra Karlslundsområdet till ett ännu bättre rekreationsområde, säger Kemal Hoso (S), ordförande i Mark- och exploateringsnämnden.

En del av Karlslundsområdets utveckling

Renoveringen av Strömsborg är en del av hela Karlslundsområdets utveckling. Läs mer på orebro.se/karlslundsomradet