NYHET

Madelene Spinord Semenets, Socialdemokraterna Örebro kommun

Örebro blir nytt hem för en tystad konstnär

Örebro kommuns tredje fristadskonstnär har anlänt till Örebro. Sanaz Hakimi från Afghanistan är den första kvinnliga konstnären att få fristad i Örebro kommun. I sitt konstnärskap fokuserar Sanaz på bland annat Hazarernas kultur och situationen för kvinnor i Afghanistan generellt.

- Det känns bra att vi nu tagit emot vår tredje konstnär som kan få ha Örebro som sin fristad! Det är en viktig uppgift att vi kan erbjuda en trygg plats för att konstnären ska kunna arbeta fritt. Att vara en fristad är också en viktig del för att visa att vi som kommun står upp för demokrati och internationell solidaritet, säger Madelene Spinord Semenets (S) ordförande för Kultur-och fritidsnämnden i Örebro.

 

Att erbjuda arbetsstipendium till konstnärer som är utsatta för förföljelse är ett sätt att främja demokrati, yttrandefrihet och konst. Konstnären Sanaz Hakimi bidrar med egna infallsvinklar och nätverk vilket berikar stadens konstliv.

Motiven i Sanaz målningar är bland annat på Buddhorna från Bamiyandalen i Afghanistan. I Bamiyandalen fanns två nu förstörda gigantiska Buddhastatyer från 500-talet vilket var utskurna ur en klippvägg. Kulturlandskapet och fornlämningarna i Bamiyandalen är upptaget som världsarv på Unescos världsarvslista. Sanaz vill fortsätta utveckla sitt konstnärskap i sin nya hemstad.

Om Fristad Örebro

Örebro kommun har sedan 2016 haft ett fristadsprogram för utsatta kulturutövare som inte kan verka i sitt hemland på grund av hot eller förföljelse. Örebro kommun är med i det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN). Genom fristadsprogrammet ges konstnären möjlighet att fritt få arbeta och utvecklas inom sitt konstområde i en trygg miljö med goda levnads- och arbetsvillkor.