NYHET

Jonas Håård, Socialdemokraterna Örebro kommun

Politiska satsningar inom grundskolan

Grundskolenämnden använder pengar från planeringreserven för att stärka upp Fritidsbanken i Markbacken, påskynda Utbildning i hot och våld med inslag av PDV (pågående dödligt våld) för kommunens alla skolor samt möjliggöra att förstelärare kan delta på Matematik Biennalen 2024.

En aktiv fritid startar ofta i skolan och Örebros grundskolor använder Fritidsbankens utlåning i Markbacken för att elever ska kunna testa nya fritidsaktiviteter. Vintertid är detta extra viktigt då aktiviteter vintertid kräver utrustning som i många fall är dyrt. Fysisk aktivitet är bra för både folkhälsan och inlärning. Grundskolenämnden tilldelar därför Fritidsbanken i Markbacken 300 000 kr.

 

- Fritidsbanken fyller en viktig funktion för grundskolorna i Örebro kommun. Många fler ges nu möjlighet till att testa och delta i fritidsaktiviteter för första gången och därför är det extra glädjande att vi kan stödja Fritidsbanken i Markbacken, säger Jonas Håård (S), ordförande i Grundskolenämnden.

Utbildning i hot och våld med inslag av PDV fokuserar även på in- och utrymning samt hur personal kan hantera situationer som intrång på skolor av obehöriga. Utbildningen bygger på riktlinjer från Arbetsmiljöverket, MSB och Skolverket. Utbildningen är indelad i delarna förbyggande arbete, akuta situationer med praktiska övningar samt hur man hanterar krisarbete efter en händelse. Utbildningen har genomförts på en mängd skolor under året, och med en extra tilldelning på 400 000 kr kan samtliga grundskolor genomgå utbildningen 2024.

Utbildningen kan både öka tryggheten på skolorna samt stärka skolornas beredskap för att hantera svåra och potentiella situationer.

I mars 2024 är Örebro universitet värd och arrangör för Matematik Biennalen 2024. Matematik Biennalen är en av Sveriges största mötesplatser för de som är intresserade av undervisning och didaktik inom ämnet. Grundskolenämnden skjuter därför till 200 000 kr för inköp av biljetter att fördela till förstelärare inom både kommunala och fristående grundskolor. Förvaltningen kommer även att initiera ett nätverk för att utveckla undervisningen i ämnet matematik.

Den senaste PISA mätningen visade att matematik och undervisningen är ett prioriterat utvecklingsområde. Att möjliggöra att skolor i Örebro kan delta i Biennalen är ett första steg i att utveckla matematikundervisningen i Örebro.