NYHET

John Johansson, Socialdemokraterna Örebro kommun

Vi ska snabba på klimatomställningen

23 kommuner och sex nationella myndigheter signerade klimatkontraktet tillsammans med Viable Cities, den 8 december. John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, signerade klimatkontraktet för Örebro kommun. Klimatkontraktet innebär att samtliga parter åtar sig att bidra till att öka takten i klimatomställningen.

– I och med signeringen av klimatkontraktet förnyar Örebro kommun sitt ställningstagande att vi är med i kampen om att göra våra städer hållbara. Hos oss fortsätter arbetet med energieffektiviseringar, omställningen till hållbara resor och transporter samt att minska klimatavtrycket från byggnation, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, som signerade klimatkontraktet för Örebro kommun.

 

Klimatneutrala Örebro 2030

Sedan oktober 2021 deltar Örebro kommun, som en av 23 kommuner, i Viable Cities nationella satsning Klimatneutrala städer 2030. Syftet med satsningen är att svenska kommuner ska gå före i att snabba på klimatomställningen till år 2030, i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet.

För att nå de långsiktiga målen till 2030 behöver vi ställa om hela samhället. I projektet Klimatneutrala Örebro 2030 jobbar man med att minska klimatpåverkan från byggnation och anläggning, skala upp och fortsätta utveckla smarta energilösningar samt utforska hur delningsekonomi och återbruk kan bli en integrerad del i olika bostadsområden och invånares vardag och hur vi kan stötta lokala omställningsinitiativ som främjar beteendeförändringar.

Läs mer om vad som gjorts inom projektet Klimatneutrala Örebro under 2023.

Klimatkontrakt signerat

Representanter från 23 kommuner, sex nationella myndigheter och Viable Cities signerade klimatkontraktet, som innebär att samtliga parter åtar sig att bidra till att öka takten i klimatomställningen. Örebro kommun signerade sitt första klimatkontrakt i december 2022.

Signeringen av klimatkontraktet var en del av årets European Viable Cities Day, som anordnades av Viable Cities tillsammans med EU-kommissionen den 8 december 2023. Viable Cities finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.