NYHET

Almby kyrkpark, Anna Hedström, Socialdemokraterna Örebro kommun

Generationsboendet i Almby kyrkpark vinner årets Byggnadspris

Idag stod det klart att generationsboendet i Almby kyrkpark blir 2023 års vinnare av Byggnadspriset. Priset delades ut av Bygg- och miljönämnden på plats vid boendet i kyrkparken.

Bland de sex nominerade till Byggnadspriset tog Almby kyrkpark hem segern tack vare ett intressant och nytänkande grepp för en boendeform som omfattar både senior- och studentbostäder samt generösa gemensamma ytor. Almby kyrkpark har haft fokus på trivsel och umgänge, två faktorer som vanligtvis inte är prioriterade i arkitekturen.

I och med inflationen har bostadsbyggandet sakta ner och Almby kyrkpark erbjuder ett koncept som tillhör rariteterna.

- Det är otroligt kul att Almby kyrkpark får årets Byggnadspris. De erbjuder ett annorlunda koncept av boende som har fokus på trivsel och umgänge. Det är fint att man bygger ett boende där människor kan mötas och leva över generationsgränserna, säger Anna Hedström vice ordförande i Bygg- och miljönämnden.

Byggnadspriset

Med priset vill Bygg- och miljönämnden lyfta fram goda exempel på hur arkitektur kan bidra till staden som helhet, utgöra en attraktiv och väl fungerande miljö för användaren och inspirera beställare och arkitekter i framtida projekt. Projekt som kan nomineras till byggnadspriset ska vara slutförda under det senaste året. Byggnadspriset har delats ut sedan 1982.

Motivering

I Almby kyrkpark har Svenska kyrkans bostäder i Örebro uppfört ett generationsboende med 38 senior- och studentbostäder. Projektet rymmer också det gemensamma ”vardagsrummet”, växthus, övernattningsrum och generösa möjligheter för umgänge och odling utomhus.

Projektet visar på ett skickligt och ödmjukt sätt att bebygga platsen. De nya byggnaderna är sammanbyggda med församlingshemmet från 1958 och ramar in en gårdsmiljö som har potential att bli en avskild grön oas för de boende. Träfasaderna ger en varm känsla mot gården och takens form har hämtat inspiration från de befintliga husen.

Byggherren och arkitekten har med ett intressant och nytänkande grepp tillfört ett attraktivt boendealternativ till Örebro. Projektet är ett utmärkt exempel på hur arkitektur kan användas för att skapa en god livsmiljö för människor i olika skeden i livet och med många möjligheter för umgänge över generationsgränser.

Generationsboendet i Almby kyrkpark är därför en värdig vinnare av Örebro kommuns byggnadspris 2023.

Fakta

De tre nya husen är byggda i tre våningar. Längst upp finns lägenheter avsedda för studerande och på de nedre våningsplanen finns 20 lägenheter avsedda för 55+. I en byggnadsdel som är sammanbyggd med församlingshuset från 1958 och de nya bostäderna finns ”vardagsrummet”. Vardagsrummet är en gemensamhetslokal med plats för 50 sittande, ett mindre kaffekök och plats för lunch och föreläsningar, eller för att läsa tidningen, ta en kopp kaffe, eller studera.

Under byggprocessen har det varit ett tydligt fokus på byggmaterialbedömning, ljudmiljö, dagsljus, radon och hållbarhetstänk, som solceller, miljöbetong och sedumtak. Byggnadernas totala bruttoarea är 2518 kvm.