NYHET

Viktigt steg för Örebros utveckling

Bild på framsidan av Örebro kommuns budget

Utbyggnaden av Törsjöterminalen som initierades redan 2016 är ett stort och viktigt infrastrukturprojekt för såväl kommunen, regionen som för Sverige.

Förvaltningen har nu presenterat ett förslag till detaljplan för området vilket tar oss vidare i planprocessen och möjliggör omlokalisering av företag från centrum till Törsjö.

Detaljplanen ska behandlas av bygg- och miljönämnden den 14 februari för att därefter tas vidare till kommunstyrelsen innan den slutgiltigt antas av kommunfullmäktige.

- Det här är en viktig detaljplan för både Örebro och för den logistiska infrastrukturen i Sverige. Det här kommer göra det möjligt för fler företag att etablera sig i Örebro och det kommer skapa fler arbetstillfällen, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utbyggnaden har såväl nationell som internationell betydelse tack vare sin strategiska placering med närhet till befintlig järnväg, fraktflygplats och Europavägar. Detta gör utbyggnaden till en nationell och internationell angelägenhet. Utbyggnaden är viktig för både Örebro och för Sverige.

Vid all samhällsviktig exploatering behandlas både negativa som positiva konsekvenser för miljö och samhället vilka vägs mot varandra. Flera miljöanpassningsåtgärder kommer vidtas för att begränsa den negativa påverkan. Beslutet kan innebära positiva effekter för klimat och miljö eftersom terminalen ansluter till järnvägen vilket leder till minskade utsläpp från tung långväga biltrafik.