NYHET

Nu stärker vi upp HBTQI+ kompetensen inom äldreomsorgen!

Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Genom att öka personalens kunskaper inom HBTQI skapar vi förutsättningar för att ge en trygg och jämställd äldreomsorg för våra äldre.

 

Exempelbild

Den politiska majoriteten i Örebro kommun har beslutat om en nystart för HBTQI-arbetet inom område vård och omsorg under 2024.

 

  • HBTQI handlar om att man får vara den man är och älska den man vill. Självklart gäller det alla - även äldre och dem som har hjälp och stöd av vården och omsorgen i Örebro kommun. Därför är det viktigt att personalen har tillräcklig kunskap och klarar att bemöta alla på ett bra och professionellt sätt, säger Mattias Ottosson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.


En ny utbildning som är särskilt anpassad för äldreomsorgen ska arbetas fram, och cirka 200 medarbetare inom hemvården ska få gå RFSL:s webbkurs för ökade kunskaper om och bemötande av HBTQI-personer.

Genom att utöka kompetensen inom HBTQI+ skapar vi en trygg och respektfull miljö där varje individ får den omsorg och stöd de behöver oavsett sexuell läggning eller könsidentiteter.