NYHET

Nästa steg för Tamarinden

Efterlängtat klartecken för Örebros nya, energismarta stadsdel Tamarinden

Energimarknadsinspektionen har meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession. Beskedet är ett stort steg i utvecklingen av Örebros nya stadsdel, eftersom det ger klartecken för delning av energi inom och mellan fastigheter – något som också förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige.

 

Delning av energi för att skynda på omställningen till hållbara städer har varit en fråga som Örebro kommun och byggaktörerna för Tamarinden länge varit drivande i. Nu har Energimarknadsinspektionen meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession, enligt 22 c § 2 IKN-förordningen.


Det visar att Energimarknadsinspektionen tycker att det är viktigt att vi kan demonstrera en helt ny typ av energisystem, i en hel stadsdel, för att visa hur man kan utnyttja energin smartare och minska belastningen på klimatet. Det ger Örebro kommun en viktig möjlighet att visa hur att det går att expandera en stad mer hållbart men ger också pusselbitar för att ta hand om den största klimatpåverkande delen, det vill säga den befintliga staden.

  • Jag är så stolt och glad över den bekräftelsen vi nu får. Beskedet representerar ett betydande steg framåt för hållbara städer. Tamarinden, vår energismarta stadsdel, kommer genom detta beslut att bli en banbrytande prototyp för hur Sverige kan accelerera klimatomställningen genom lokalt producerad och delad energi, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Örebro kommun.

Utvecklingen av Tamarinden bygger på ett nära samarbete mellan Örebro kommun och ÖrebroBostäder AB samt byggaktörerna Serneke, Peab Bostäder, Magnolia, Tornet och den lokala energidistributören E.ON. Arbetet som lett fram till Energimarknadsinspektionens besked har varit möjligt just tack vare samarbetet mellan de olika aktörerna och längs vägen har många samtal skett, bland annat med Regeringskansliets Infrastrukturdepartement, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.

I och med det nya beskedet kommer aktörerna nu kunna minska behovet av köpt energi och öka andelen egenanvänd solenergi. De kommer även kunna bidra till att minska belastningen på det överliggande elnätet.

Klimatfrågan är mänsklighetens största utmaning och en central del är omställningen av energisystemet i och till städer. Beslutet från Energimarknadsinspektionen innebär ett paradigmskifte. Det är en systemförändring som möjliggör att Tamarinden blir Örebros flaggskepp för hållbar stadsutveckling. Vi får en stadsdel som integrerar modern energiteknik med miljömässig och finansiell hållbarhet. Beslutet ger förutsättningar – som inte bara ger byggnader smarta förmågor – utan en hel stadsdel banar nu väg för sättet att bygga energismart på riktigt. Detta i en tid då det krävs systematisk omställning av städer.

Läs mer här: Tamarinden - Bygg Örebro (orebro.se) Länk till annan webbplats.