NYHET

Grundskolenämnden satsar på ökad simkunnighet

På Grundskolenämnden den 21: a mars föreslog majoriteten en satsning på 500 000 kr för ökad simkunnighet i grundskolan och den anpassade grundskolan. Under en längre tid har simkunnigheten, bedömd av badhusen, minskat och många elever har haft begränsad tillgång till simundervisning under pandemin.

Barn som badar i en simbassäng

Även om det finns socioekonomiska faktorer som påverkar simkunnigheten, är den generellt låg över hela staden. Detta ses som en viktig insats för att kompensera och hjälpa elever att nå utbildningsmålen. Under pandemin har tillgången till simträning varit begränsad både under skoltid och på fritiden, vilket har påverkat elevernas förmåga att nå godkända betygskrav inom ämnet idrott och hälsa. Detta ställer skolan inför en utmaning att tillhandahålla tillräckligt med simträning för eleverna.

- Genom att öka simkunnigheten ökar chanserna för elever att få godkänt i ämnet idrott och hälsa, vilket är avgörande för gymnasiebehörighet. Det öppnar även upp för fler möjligheter till deltagande i skol- och fritidsaktiviteter där simning är inkluderat samt ökar tryggheten för personalen som ansvarar för barnens säkerhet vid vattenaktiviteter, säger Jonas Håård (S), ordförande i Grundskolenämnden.

Skolan har en skyldighet att erbjuda undervisning i simning, badsäkerhet och hantering av nödsituationer vid vatten enligt kursplanerna för idrott och hälsa. För att bli godkända i ämnet måste eleverna klara de delar som rör simning och hantering av vattennödsituationer.

Förskole- och grundskoleförvaltningen ser ett behov av att säkerställa att även elever i anpassade grundskolor får tillgång till simundervisning. Tider i simhallar är tillgängliga för bokning, men detta kan innebära extra kostnader då det överstiger det befintliga avtalet med Kultur- och fritidsförvaltningen.

Satsningen på simskolan är ett led i att öka simkunnigheten för barn samt att ge dem en större chans att bli godkänd i idrott och hälsa. Att kunna simma är även en trygghetsfråga samt att det är en kunskap som barnen bär med sig hela livet och det är en livförsäkring.

Förvaltningen ser även behovet av att finansiera simskole-resor för landsbygdsskolorna med buss, med tanke på de ökade kostnaderna för bussuthyrning efter en ny upphandling.

Genom att skjuta till extra medel för transport kan även barnen som bor på landsbygden och i ytterområdena erbjudas simskola. Det är ett sätt att se till att alla barn får en jämlik utbildning oavsett den geografiska placeringen av skolorna.