NYHET

Vi svarar upp mot industriföretagens behov

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden startar Industritekniska programmet med inriktning Produkt och maskinteknik, vid Tullängsgymnasiet.

Marie Brorson, Socialdemokraterna Örebro

Detta för att möta upp efterfrågan som industriföretagen signalerar finns. Industribranschen är viktig för tillväxten i Örebro. Avdelning Näringsliv, Yrkesutbildningscenter och Tullängsgymnasiet har vid flera tillfällen i dialoger med branschen fått önskemål om att komplettera befintlig vuxenutbildning med utbildning på ungdomsgymnasiet. Arbetsmarknadens behov, dialog med branschen om att skapa en attraktiv utbildning tillsammans med engagemang från skolan samt att elevkullarna i gymnasial ålder ökar under de närmaste åren gör att förutsättningarna för att starta en mindre grupp hösten 2025 bedöms som goda.

Arbetsmarknaden signalerar tydligt att de är i stort behov av kompetens och arbetskraft till Industrin. Därför startas nu Industritekniska programmet på Tullängsgymnasiet.

Inriktningen kommer att vara Produkt och maskinteknik med start hösten 2025 och till en början kommer det att erbjudas 16 platser. Tillfrågade företag har önskat att det är just denna inriktning som erbjuds. Utbildningen kan bland annat ledat till yrket CNC-operatör.

- Programmet kommer bestå av ett fåtal platser med ett exklusivt erbjudande med praktikplatser, lärlingslösningar och att förlägga delar av utbildningen hos företag. På detta sätt hoppas vi slå igenom bruset och attrahera ungdomar att söka programmet, Marie Brorson (S), vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Utbildningen blir skolförlagd, men med möjlighet att gå över till lärling, lärlingsutbildning eller lärlingsanställning under utbildningstiden. På så sätt kan utbildningen anpassas efter vilket upplägg som är bäst för den enskilde eleven.

Utbildningen ska ske i ett tätt samarbete med branschen och på det viset kan eleverna erbjudas praktiker, lärlingsplatser och förhoppningsvis erbjudas en anställning när utbildningen är avslutad.